Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 20.6.2017

Muistiliiton lausunto vammaispalvelulain uudistamisesta

Muistiliiton lausunto vammaispalvelulain uudistamisesta

Muistiliitto on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa vammaispalvelulain uudistamisesta. Lausunto koskee hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta.

Muistiliitto näkee lakiuudistuksen hyvänä, koska osa vammaisista henkilöistä on jäänyt väliinputoajiksi ja ilman tarvitsemiaan palveluita. Muistisairaille ei ole myönnetty yhdenvertaisesti vammaispalveluja huolimatta kognitiivisista toimintarajoitteista johtuvista tarpeista.

Lausunnossaan Muistiliitto muistuttaa, että muistisairaudet eivät kuulu normaaliin ikääntymiseen, vaan ovat neurologisia sairauksia. Muistiliitto kiinnittääkin huolestuneena huomiota siihen, että lakiluonnoksen määrittelyt sulkevat ulkopuolelle vammaisia henkilöitä. Erityisesti viittaukset "ikääntymiseen liittyviin sairauksiin" tai yleiseen esiintyvyyteen voivat johtaa siihen, että samanlaisessa palveluntarpeessa olevat henkilöt eivät ole yhdenvertaisessa asemassa uutta vammaispalvelulakia sovellettaessa. 

Henkilöön liittyvien iän, sairauden tai diagnoosin perusteella tehtävät rajaukset ovat sekä perustuslain että kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vastaisia.

Muistiliitto edellyttää, että lain uudistamisen lähtökohta ja hyvä tarkoitus toteutuu laissa aidosti: jokainen vammainen henkilö – riippumatta iästä tai diagnoosista – saa yhdenvertaisesti toimintarajoitteistaan johtuvien tarpeiden perusteella riittävän avun ja tuen omannäköiseen elämäänsä.

Lisätietoja: