https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/pkvgames/ https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/bandarqq/ https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/dominoqq/ https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/pkvgames/https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/bandarqq/https://annur2.net/program/pkvgames/https://annur2.net/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/bandarqq/https://pkvgames.hondacokroaminoto.co.id/https://bandarqq.hondacokroaminoto.co.id/
https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-murah/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/robo/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-5k/
Muistiliiton lausunto hallituksen esityksestä sosiaalihuoltolaiksi :: Muistiliitto

Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 12.11.2014

Muistiliiton lausunto hallituksen esityksestä sosiaalihuoltolaiksi

Muistiliiton lausunto hallituksen esityksestä sosiaalihuoltolaiksi

Kiitämme sosiaali- ja terveysministeriötä pyynnöstä lausua hallituksen esityksestä sosiaalihuoltolaiksi.

Muistisairaan ja läheisen näkökulma

Muistiliitto haluaa korostaa, että sosiaali- ja terveydenhuolto on integroitava ehyeksi kokonaisuudeksi ja palvelut on suunniteltava asiakkaan tarpeista lähtien. Kotihoito tarkoittaa kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhtenäistä toimintamallia. Muistisairaiden näkökulmasta katsottuna on erittäin tärkeää, että kotisairaanhoito ja kotipalvelu ovat aina toimintakykyä tukevia eivätkä milloinkaan passivoivia eli niiden tulee olla kuntouttavan työotteen mukaisia. – Kun muistisairas henkilö ei voi asua enää omassa kodissaan turvallisesti, on hänelle joustavasti järjestettävä mahdollisuus siirtyä yhteisökotiin (esimerkiksi tehostetun palveluasumisen yksikkö).

Muistisairautta sairastavat on mainittava sosiaalihuoltolaissa erityisryhmänä heidän määränsä ja erityistarpeidensa vuoksi. Pidämme tärkeänä lähtökohtana asiakkaiden osallisuuden ja toimijuuden korostamista. Muistisairas ja hänen omaisensa ovat usein sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon palveluiden käyttäjiä. Tällöin eri hallinnonalat ylittävä asiakaskeskeinen ja -läheinen yhteistyö palvelee parhaiten heidän kokonaisvaltaista elämäntilannetta ja omannäköisen elämän jatkuvuutta.

Järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien rooli hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijoina on tunnustettava ja kirjattava lakiin. Muistiyhdistykset ympäri Suomea tarjoavat sairastuneille ja heidän perheilleen vapaaehtoistoimintaan perustuvaa virkistystä ja vertaisuutta, yhdistykset tarjoavat tietoa ja tukea ja kehittävät Ray:n tukemana erilaisia tuen- ja palvelun muotoja.

Asiakkaan omatyöntekijän on oltava henkilö, joka parhaiten pystyy vastaamaan asiakkaan tarpeisiin, jolla on tarvittava erityisosaaminen ja joka toimii hänen parhaakseen kuntouttavan työotteen mukaisesti.

Nyt lausuttavana olevassa lakiluonnoksessa liikkumista tukevat palvelut -pykälä on muotoiltu edellistä lakiluonnosversiota selkeämmäksi; muistisairaalla henkilöllä on esityksen mukaan oikeus liikkumista tukeviin palveluihin sairauden perusteella. Muistisairautta sairastavien kohdalla liikkuminen lähiyhteisössä on oleellinen osa kuntouttavaa toimintaa. Hänellä on oikeus olla näkyvä osa yhteiskuntaa. Lisäksi haluamme korostaa, että ulkoilu on yksi tärkeimmistä kuntouttavan hoidon muodoista.

Haluamme edelleen korostaa muistisairaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Kun henkilö sairastuu vakavasti eikä pysty ilmaisemaan tahtoaan, hänen toiveensa tulee olla hoitohenkilökunnan tiedossa ja ne tulee ottaa hoidossa huomioon. Hoitotahto, joka sisältää päätösten tekemisen henkilön puolesta ja hoitoon sekä hoivaan liittyvät asiat, on tehtävä viimeistään siinä vaiheessa, kun henkilö tulee hoivan piiriin.

Lisäksi kiinnitimme huomiota siihen, että laissa on useissa kohdissa määritelty palveluiden sisältö ja laatu, mutta määräyksiä palveluiden laajuudesta tai resursoinnista ei juurikaan ole.

Lisätietoja: