https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/pkvgames/ https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/bandarqq/ https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/dominoqq/ https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/pkvgames/https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/bandarqq/https://annur2.net/program/pkvgames/https://annur2.net/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/bandarqq/https://pkvgames.hondacokroaminoto.co.id/https://bandarqq.hondacokroaminoto.co.id/
https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-murah/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/robo/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-5k/
Muistiliiton kanta omais- ja perhehoitoon :: Muistiliitto

Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 19.4.2016

Muistiliiton kanta omais- ja perhehoitoon

Muistiliiton kanta omais- ja perhehoitoon

Hallitus kehittää hallitusohjelman mukaisesti perhe- ja omaishoitoa suunnitellen muutoksia omaishoito-, sosiaalihuolto- ja perhehoitolakeihin. Hallituksen esitys sisältää muun muassa seuraavat parannukset nykyiseen tilanteeseen:

 • omaishoitosopimuksen tehneet omaishoitajat saisivat vähintään kaksi ja jatkuvasti hoitoon sidotut vähintään kolme vapaata vuorokautta kuukaudessa
 • perhehoidon palkkio nousisi noin 80 euroa kuukaudessa, eli olisi jatkossa vähintään 775€/kk
 • perhehoitajilla olisi oikeus vähintään kahteen vapaapäivään kuukaudessa
 • perhehoidossa voisi olla enintään seitsemän asiakasta, jos hoitopaikassa asuu vähintään kaksi kelpoisuusvaatimukset täyttävää hoitajaa

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2016.

Nostoja Muistiliiton kannanotosta

Muistiliitto on ottanut kantaa hallituksen esittämiin lainsäädäntömuutoksiin. Muistiliitto pitää tärkeänä muun muassa seuraavia näkökohtia:

 • Perhehoito
  • Perhehoito on kodinomainen asumisratkaisu ja erinomainen mahdollisuus, joka sopii joillekin muistisairautta sairastaville erittäin hyvin. Arviointi on kuitenkin tehtävä huolellisesti. Yksilöllisten tarpeiden tulee ohjata hoito- ja asumispaikan valintaa.
  • Perhehoitajan valintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Perhehoitajilla tulee olla erityisosaamista liittyen muistisairaiden ihmisten erityistarpeisiin ja kohtaamiseen. Myös lisäkoulutusta, työnohjausta ja ammatillinen tukihenkilö tarvitaan.
  • Muistisairautta sairastavien kannalta on tärkeää, että myös perhehoitajien sijaiset tuntevat muistisairaiden ihmisten erityistarpeet, eivätkä vaihdu jatkuvasti.
 • Omaishoito
  • On inhimillistä ja kansantaloudellisesti järkevää, että muistisairautta sairastava ihminen voi asua mahdollisimman pitkään kotona läheisten avun turvin. On kuitenkin oltava herkkyyttä ja taitoa ymmärtää, milloin kotona asumisen rajat tulevat vastaan. Joskus kaikkien kannalta parempi ratkaisu on muistisairaan ihmisen muuttaminen yhteisökotiin. Tällöin on tuettava myös läheisten läsnäoloa yhteisökodin arjessa.
  • Omaishoitajan tehtävää tukevat palvelut, koulutus ja valmennus ovat erittäin tärkeitä. Erityisesti on muistettava muistisairauksien erityispiirteet ja läheisten tiedon tarve. Muistiliitto toivoo, että omaishoitajien koulutusohjelma suunniteltaisiin yhdessä Muistiliiton kanssa.
  • Omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastuksia tulee tarjota säännöllisesti kaikille omaishoitajille, ja niihin on liitettävä myös psyykkisen jaksamisen tuki.
  • Kotiin annettavia palveluja sekä vuorohoitopaikkoja on oltava riittävästi. Myös perhehoito on nähtävä vaihtoehtona vuorohoitopaikaksi.
  • Vuorohoito on järjestettävä niin laadukkaasti, että omaishoitaja voi luottaa muistisairautta sairastavan olevan hyvässä hoidossa. Vuorohoidon on oltava kuntoutumista edistävää.
  • Kotiin annettavia ja työikäisille sopivia palveluja tulee kehittää tarvetta vastaaviksi ja riittävän joustaviksi.
  • Hyvin tehty hoito- ja palvelusuunnitelma on sekä muistisairautta sairastavan että omaishoitajat turva. Siihen tulee kirjata myös omaishoitajalle nimetty tukihenkilö, kuten muistihoitaja, joka on apuna ja tukena arjen pulmissa.
  • Järjestöjen kehittämät toimintamallit on huomioitava mahdollisuuksina tukea omaishoitajia kiinteänä osana palveluketjua.

Lisätietoja: