Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 5.2.2021

Muistiliiton kansanedustajat: Muistisairaiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen vaatii edelleen työtä

Muistiliiton kansanedustajat: Muistisairaiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen vaatii edelleen työtä

Ihmisoikeusvaltuuskunnan tuoreen raportin mukaan koronaviruspandemian torjumiseksi oli viime keväällä ryhdyttävä nopeasti moniin toimenpitei­siin, mutta kiireessä ne eivät kuitenkaan aina perustuneet lakiin ja menettelylliset oikeudet usein unohtuivat.

- On hienoa, että valtuuskunta sanoo asian nyt selkeästi. On tärkeää, että opiksi otetaan, jotta jatkossa vältyttäisiin vastaavilta ihmisoikeuksien rikkomuksilta. Turvallisuuden takaamisessa eli tässä tapauksessa viruksen torjumisessa on kyettävä ottamaan huomioon, inhimillisyys ja ihmisoikeudet, sanovat kansanedustajat ja Muistiliiton puheenjohtajisto Merja Mäkisalo-Ropponen, Sari Sarkomaa ja Pasi Kivisaari.  

Raportin mukaan viime keväällä oikeuksien toteutumisessa oli ongelmia, jotka joutuivat esimerkiksi palvelutaloihin asetetuista yleisistä vierailukielloista. Palvelutaloihin tai sosiaalihuollon yksiköihin ei ihmisoikeusvaltuutetun mukaan saa asettaa esimerkiksi yleisiä vierailukieltoja tai liikkumisrajoituksia. Rajoitusten on aina perustuttava lain nojalla annettuun yksilölliseen päätökseen. Asiakkaan ja omaisen kanssa pitää sopia menettelytavoista, joilla vierailuja voidaan toteuttaa aiheuttamatta tartuntavaaraa. Tämä on tärkeä ottaa kunnissa välittömästi huomioon siten, ettei kategorisesti enää tehdä päätöksiä, jotka estävät esimerkiksi muistisairaita tapaamasta läheisiään. 

Toinen tärkeä valvottava asia on nyt valmistelussa oleva vammaispalvelulain uudistus. Siinä on nykyistä selkeämmin sanottava, että vammaispalvelut kuuluvat myös muistisairaille. Tällä hetkellä monin paikoin muistisairaille ei näitä palveluja myönnetä. Vammaispalvelulain uudistuksen perustana on YK:n vammaisyleissopimus.

- Esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamies muistuttaa vuosittaisessa raportissaan, että vammaisyleissopimus sisältää laaja-alaisen vammaisuuden määrittelyn, jonka turvin voidaan mahdollisimman hyvin varmistaa eri tavoin vammaisten ihmisten oikeudet ja yhdenvertaisuus. Esimerkiksi muistisairaat henkilöt ja psykiatriset potilaat kuuluvat siten sopimuksen soveltamisalaan. Nyt kunnissa ja alueilla on otettava vakavasti tämä oikeusasiamiehen viesti, kansanedustajat muistuttavat.