Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 18.2.2015

Muistiliiton kannanotto henkilöstömitoituksista

Muistiliiton kannanotto

Henkilöstömitoituksista säätäminen iäkkäiden ympärivuorokautisessa hoidossa

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä, joissa valtaosa asiakkaista on joko keskivaikeaa tai vaikea-asteita muistisairautta sairastavia on nyt esitetty mitoitus 0.5 hoitotyöntekijää asiakasta kohden aivan liian pieni. Asiakkaan hoidon ja palvelun tarve ratkaisee henkilöstömitoituksen. Siellä missä asiakkaat tarvitsevat enemmän hoitoa, hoivaa ja tukea, siellä tarvitaan enemmän henkilökuntaa. Lisäksi Muistiliitto haluaa korostaa, että hoitohenkilökunnalla tulee olla muistisairaiden hoitoon liittyvää erityisosaamista, motivaatio muistisairaiden hoitoon ja kuntouttava työote.

Muistiliitto korostaa, että säädetystä vähimmäishenkilöstömitoituksesta ei saa muodostua yleistä enimmäistasoa, vaan ympärivuorokautisessa hoidossa henkilöstömitoitus tulee asettaa asiakkaiden hoidon ja palvelutarpeen perusteella. On huomattava, että muistisairaan ihmisen kuntoutus on erilaista sairauden eri vaiheessa. Jos kotihoito ei enää ole mahdollinen on inhimillisesti oikein, että ihminen voi elää yhdessä hoivakodissa koko loppuelämänsä, eikä häntä siirrellä eri hoitopisteisiin sairauden etenemisen myötä. Vanhuspalveluiden rakenne on muuttumassa yhä pitemmän kotihoidon suuntaan. Muistisairaiden ihmisten kotihoidon kehittäminen ja kotihoidon henkilöstön mitoitus ja ammattitaito on vanhuspalvelulain toimeenpanon haaste.

Lisätietoja: