https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/pkvgames/ https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/bandarqq/ https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/dominoqq/ https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/pkvgames/https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/bandarqq/https://annur2.net/program/pkvgames/https://annur2.net/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/bandarqq/https://pkvgames.hondacokroaminoto.co.id/https://bandarqq.hondacokroaminoto.co.id/
https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-murah/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/robo/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-5k/
Muistiliiton huoli rahapeliyhteisöjen fuusion vaikutuksista :: Muistiliitto

Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 13.3.2015

Muistiliiton huoli rahapeliyhteisöjen fuusion vaikutuksista

Muistiliiton kannanotto 13.3.2015

Huoli rahapeliyhteisöjen fuusion vaikutuksista muistisairaiden ihmisten ja läheisten elämään

Sisäasiainministeriön virkamiestyöryhmä esittää, että Veikkaus Oy:n, Raha-automaattiyhdistys ry:n ja Fintoto Oy:n rahapelitoiminta yhdistetään. Parlamentaarinen työryhmä yhtyy tähän esitykseen ja esittää vastaavan kirjauksen ottamista uuden hallituksen hallitusohjelmaan.

Ehdotuksen mukaan tuotonjaosta säädettäisiin uudella tuotonjakolailla. Nykyiset edunsaajat ja rahapelien tuottojen käyttö yleishyödyllisiin käyttötarkoituksiin säilyisivät ennallaan. Tuotonjako säädettäisiin kiinteäksi seuraavasti siten, että Veikkaus Oy:n edunsaajat saisivat 53 %, Raha-automaattiyhdistyksen edunsaajat 43 % ja Fintoto Oy:n edunsaajat 4 % rahapelituotoista.

Muistiliiton kannanotto

Muistiliitto ry suhtautuu kriittisesti rahapeliyhteisöjen yhdistämiseen. Muistiliiton hallitus kokouksessaan 13.3.2015 ilmaisi syvän huolensa seuraavista asioista:

  • Raha-automaattiyhdistys on perustettu kansalaisjärjestöjen toimesta turvaamaan suomalaisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. RAY:n rooli on ollut merkittävä kansalaisjärjestöjen ja muita heikommassa asemassa olevien kansalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Pelkona on, että tämä hieno kansainvälisestikin innovatiiviseksi arvioitu toiminta on vaarassa romuttua. Myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE korostaa rahapelijärjestelmän tarkoituksen turvaamista uudistusten yhteydessä.
  • Yhdistymisen aiheuttamien kustannusvaikutusten kriittinen etukäteisarviointi puuttuu ja se on tehtävä ennen lopullisia päätöksiä. Nykyiset jakoperusteet on säilytettävä sekä prosentuaaliset osuudet on turvattava vähintään samassa suhteessa kuin tämänhetkisessä esityksessä on.
  • Muistiliitto on erityisen huolestunut muistisairaiden ja heidän läheistensä saaman tuen sekä vapaaehtois- ja vertaistoiminnan jatkuvuudesta. Muistiliiton ja sen jäsenyhdistysten kautta tuetaan muistisairaiden ja heidän läheistensä osallisuutta ja toimijuutta lähiyhteisössä sekä yhteiskunnassa. Erityisesti nykyisessä sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennemuutoksessa kansalaistoiminta luo vakautta ja luottamusta, ja se on turvattava. Muistijärjestön toiminta on mahdollista suureksi osaksi rahapelituottojen ansiosta.

Muistisairaita ihmisiä arvioidaan Suomessa olevan noin 150 000 kansallisen muistiohjelman (STM 2012) mukaan. Alzheimerin tauti on yleisin muistisairaus. Edetessään muistisairaus aiheuttaa dementia-oireyhtymän. Läheiset mukaan laskettuna muistisairaudet koskettavat läheisesti yli miljoonaa suomalaista.

Lisätietoja:

Kaikki Muistiliiton kannanotot verkkosivuillamme.