Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 1.11.2023

Muistiliikkuja-hanke kerää tietoa muistisairailta läheisineen ja liikuntaneuvonnan ammattilaisilta

Muistiliitossa käynnistyi elokuussa Muistiliikkuja-hanke. Hankkeen tavoitteena on edistää muistisairaiden liikkumista tuottamalla liikkumaan innostavaa materiaalia muistisairaille ja heidän läheisilleen sekä lisätietoa muistisairauden erityispiirteistä ja muistisairaan kohtaamisesta liikuntaneuvonnan ja liikunnanohjauksen ammattilaisille.  

Materiaalien kehittämisen tueksi hanke kerää tietoa sekä muistisairailta läheisineen että iäkkäiden parissa toimivilta liikuntaneuvonnan ja liikunnanohjaustyön ammattilaisilta.

Muistisairaille ja heidän läheisilleen suunnatussa kyselyssä selvitetään muistisairaiden ja läheisten arkiliikkumisen ja liikuntaharrastusten toteutumista suhteessa viikoittaisiin liikkumisen suosituksiin. Kartoitamme myös tekijöitä, jotka kannustavat ja mahdollistavat muistisairaiden ja heidän läheistensä liikkumista arjessa. Mikäli muistisairas kokee sähköiseen kyselyyn vastaamisen haastavaksi, voi läheinen vastata kyselyyn hänen puolestaan.

Tulosten kannalta olisi tärkeä saada vastauksia sekä muistisairauksia sairastavilta että heidän läheisiltään. Siksi toivommekin, että läheiset, jotka vastaavat kyselyyn muistisairaan omaisensa puolesta, täyttäisivät lyhyen, monivalintoja sisältävän kyselyn kahteen kertaan eli muistisairaan läheisen puolesta myös omasta puolestaan. Vastauksia toivotaan eri kuntoisilta vastaajilta eli myös heiltä, joiden liikkuminen ja liikkumistottumukset ovat jostain syystä vähäisiä. Kysely muistisairaille ja läheisille on avoinna 1.11.–24.11.2023. Vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia. Vastaa kyselyyn

Ammattilaisten kyselyssä selvitetään ammattilaisten valmiuksia kohdata muistisairaita omassa työssään sekä sitä, miten he kokevat kykynsä rohkaista ja innostaa muistisairaita ja heidän läheisiään liikkumaan ja jatkamaan liikuntaharrastuksiaan myös muistisairausdiagnoosin saamisen jälkeen. Lisäksi kartoitamme muistisairaiden osuutta liikuntaneuvonnassa ja erilaisissa liikuntaryhmissä valtakunnallisesti. Kysely ammattilaisille on auki 1.11.–19.11.2023. Vastaaminen kestää noin 5–10 minuuttia. Vastaa kyselyyn

Lisätietoja kyselyistä:

Tanja Kulmala
Asiantuntija
puh. 045 657 8879
tanja.kulmala@muistiliitto.fi
Muistiliiikkuja-hanke