Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 15.12.2017

Muistiaktiivit: Hyvään elämään tarvitaan luottamus hyvään kuolemaan

Muistiaktiivien puheenvuoro palliatiivisesta hoidosta, saattohoidosta ja eutanasiasta

Hyvään elämään tarvitaan luottamus hyvään kuolemaan

Muistisairaiden ihmisten elämän loppuvaiheen ratkaisut ovat usein muiden käsissä, sillä sairauden edetessä oman kannan ilmaiseminen vaikeutuu. Siksi hoitotahto on keskeinen väline tuoda esiin omia arvoja ja toiveita. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon, eutanasiankin, vaihtoehtojen miettiminen ja punnitseminen ennalta on kuitenkin todella vaikeaa ja ajatukset voivat vaihdella. Tarvitaan päivittyvää hoitotahtoa, joka myötäilee mahdollisimman hyvin mahdollisesti muuttuvia ajatuksia.

Palliatiivinen hoito tulee saada mahdollisimman hyvälle tolalle lisäämällä ammattilaisten osaamista ja tuomalla palliatiivisen hoidon tieto kaikkiin yksiköihin, joissa muistisairaita ihmisiä hoidetaan. Palliatiivisesta hoidosta – kuten muutenkin elämän loppuvaiheen hoitoratkaisuista – tulee uskaltaa puhua avoimesti ja ymmärrettävästi niin meidän muistisairaiden kuin omaistenkin kanssa.

Ihminen ei ole vain yksi diagnoosi: muistisairaatkin voivat sairastua muihin sairauksiin, kuten syöpiin. Etenkin pidemmälle edennyt muistisairaus saattaa vaikuttaa hoitolinjauksiin muiden sairauksien kohdalla – onko voimia rankkoihin hoitoihin? Miten hoidot käytännössä järjestettäisiin? Olisiko oireita lieventävät hoidot vaihtoehdot mieluisimpia potilaallekin? Miten omaiset osaavat ottaa kantaa elämän ja kuoleman kysymyksiin?

Tällä hetkellä palliatiivisen ja saattohoidon osaamisen taso vaihtelee eri puolilla Suomea, ja eutanasiaan on mahdollisuus niillä suomalaisilla, joilla on varaa kustantaa se ulkomailla. Niiden elämän loppuvaiheen hoitovaihtoehtojen, joihin yhteiskunnallisen keskustelun myötä päädytään, pitäisi olla tasa-arvoisesti kaikkien muistisairaiden saatavilla.

Kuolemaan liittyy usein pelkoja, joita lieventää tieto siitä, että elämän loppuvaiheiseen voi vaikuttaa ja hoito osataan toteuttaa mahdollisimman hyvin. Me Muistiaktiivit toivomme, että esittämämme näkökohdat otetaan huomioon, kun kehitetään palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa sekä eutanasialainsäädäntöä.

Sairastuneiden ja läheisten Muistiaktiivit – mukana yhteiskunnassa -työryhmä on valtakunnallisen kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestö Muistiliitto ry:n toimintaa tukeva asiantuntijaryhmä. Työryhmä ottaa kantaa ja edistää muistisairauksiin sairastuneiden asiaa omien kokemustensa painoarvolla. Me työryhmän 13 jäsentä tulemme eri puolilta Suomea ja toimimme aktiivisesti paikallisissa muistiyhdistyksissä.

Lisätietoja:

Muistiaktiivien puheenjohtaja Jouni Rasi p. 050 326 2435