Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 20.9.2022

Mielipide: Kustannustehokas omaishoito ei ole säästökohde

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut ehdotuksen omaishoidon tuen kansallisista myöntämisperusteista. Perusteiden yhtenäistäminen on tarpeellinen ja käytänteitä selkiyttävä uudistus.

Annetussa ehdotuksessa ylimmän maksuluokan palkkiot kuitenkin keskimäärin laskisivat, vaikka hoito vastaa vaativuudeltaan ympärivuorokautista hoivaa. Omaishoitajien tekemä työ on yhteiskunnalle merkittävästi edullisempaa kuin ympärivuorokautinen hoiva palveluasumisessa. Mikäli omaishoitoa halutaan lisätä, on omaishoidon vaativuutta arvotettava nykyistä enemmän, siihen on investoitava ja omaishoitajien hyvinvointiin panostettava.

Katariina Suomu
toiminnanjohtaja

Minna Teiska
kehittämispäällikkö