Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 16.3.2016

Lääkkeiden hintalautakunta tiivistää yhteistyötään potilasjärjestöjen kanssa

Lääkkeiden hintalautakunta tiivistää yhteistyötään potilasjärjestöjen kanssa

Muistiliitto ry on osa SOSTEn Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkostoa (POTKA), jossa pureudutaan ajankohtaisiin terveyteen ja terveyspolitiikkaan liittyviin kysymyksiin. Jatkossa POTKA tuo potilaan näkökulman esille myös osana lääkkeiden korvattavuushakemusten käsittelyä.

SOSTEn tiedote 15.03.2016

Lääkkeiden hintalautakunta Hila vahvistaa potilasjärjestöjen roolia osana lääkkeiden korvattavuushakemusten käsittelyä. Järjestöt voivat toimittaa lausuntonsa lautakunnan käsiteltävänä olevista korvattavuushakemuksista. Lautakunta toivoo potilasjärjestöiltä tietoa lääkevalmisteen vaikutuksista hoitoon ja potilaan arkeen.

– Potilaan näkökulma tulee nyt järjestöjen kautta virallisesti osaksi lääkkeiden korvattavuushakemusten käsittelyä. Aiemmin siihen osallistuivat Hilan asiantuntijoiden lisäksi lähinnä kaupalliset toimijat, lääkeyhtiöt, terveyspolitiikan erityisasiantuntija Päivi Opari SOSTEsta toteaa.

– Nyt järjestöillä ja Hilalla on selkeä yhteistyömalli ja järjestöillä oma paikkansa korvattavuuskäsittelyssä. SOSTEn koordinoima potilasjärjestöjen verkosto POTKA on ollut aktiivisesti kehittämässä yhteistoimintamallia, POTKAn toimintaa koordinoiva Opari kertoo.

Muutoksen taustalla on eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu Diabetesliiton kanteluun vuodelta 2008. Oikeusasiamiehen mukaan potilasjärjestöjen kuulemisella voidaan osaltaan turvata tärkeän potilasnäkökulman huomioon ottamista lääkevalmisteen korvattavuutta koskevassa päätöksenteossa. Järjestöjen kuuleminen vahvistaa kansalaisyhteiskunnallista toimintaa ja edistää välillisesti yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.

Sairausvakuutus korvaa osan potilaan lääkekustannuksista, jos lääke kuuluu korvattaviin valmisteisiin. Lääkeyritykset hakevat korvattavuutta Hilalta. Ne esittävät hakemuksessa perustelut ehdottamalleen tukkuhinnalle ja lääkevalmisteen korvattavuudelle.

Hakijan materiaalin lisäksi Hila voi ottaa huomioon myös muuta, kyseistä lääkevalmistetta koskevaa materiaalia. Potilasjärjestö voi toimittaa hakemuksen käsittelyaikana Hilalle lausunnon lääkevalmisteen hoidollisesta arvosta potilasnäkökulmasta katsottuna.

Hila julkaisee verkkosivuillaan jokaisen kuukauden puolivälissä luettelon edellisen kuukauden aikana saapuneista hakemuksista. Potilasjärjestöt voivat tilata luettelon sähköpostiinsa lähettämällä viestin osoitteeseen: hila(at)stm.fi.

Potilasjärjestöt voivat antaa lausunnon kuukauden kuluessa luettelon julkaisemisesta.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 15.3.2016

Potilasjärjestöjen roolia osana lääkkeiden korvattavuushakemusten käsittelyä vahvistetaan. Potilasjärjestöillä on mahdollisuus toimittaa lausuntonsa lääkkeiden hintalautakunnan käsiteltävänä olevista korvattavuushakemuksista. Lautakunta toivoo potilasjärjestöiltä tietoa lääkevalmisteen vaikutuksista hoitoon ja potilaan arkeen.

Lääkkeiden hintalautakunta julkaisee verkkosivuillaan jokaisen kuukauden puolivälissä luettelon edellisen kuukauden aikana saapuneista hakemuksista. Luettelossa on myyntiluvallisia lääkevalmisteita koskevat hakemukset, jotka ovat edelleen käsittelyssä luettelon julkaisuhetkellä. Potilasjärjestöillä on mahdollisuus antaa lausuntonsa kuukauden kuluessa luettelon julkistamisesta.

Sairausvakuutus korvaa osan potilaan lääkekustannuksista, jos lääke kuuluu korvattaviin valmisteisiin. Lääkkeiden korvattavuudesta päättää lääkkeiden hintalautakunta lääkeyritysten hakemusten perusteella.

Lisätietoja:

  • johtava proviisori Ulla Kurkijärvi, p.02951 63436, etunimi.sukunimi@stm.fi
  • lakimies Kaarina Koskela, p. 02951 63441, etunimi.sukunimi@stm.fi
  • Lääkkeiden hintalautakunta