Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 17.11.2015

Kysely: Ammattilaiset eivät aina tiedä kuka vastaa palvelusuunnitelmasta

Kysely

Ammattilaiset eivät aina tiedä kuka vastaa palvelusuunnitelmasta

NV – Neurologiset vammaisjärjestöt toteutti kyselyn Apuväline 2015 -messuilla. Sähköiseen kyselyyn NV-verkoston messuosastolla vastasi lähes 130 ihmistä. Suurin osa vastaajista oli sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia tai opiskelijoita. Lisäksi noin joka kolmannella vastaajalla tai hänen läheisellään oli palvelusuunnitelma.

Alan ammattilaisilla on ymmärrettävästi tietoa palvelusuunnitelmasta. Vastausten perusteella monelle näyttäisi kuitenkin olevan epäselvää, että palvelusuunnitelman laatiminen on sosiaalityöntekijän vastuulla.

Palvelusuunnitelma on sosiaalitoimen suunnitelma, sen tekee sosiaalityöntekijä yhdessä asiakkaan kanssa, muistuttaa CP-liiton palvelupäällikkö Ilona Toljamo.

Suuri osa kyselyyn osallistuneista vastasi, että palvelusuunnitelman tekee lääkäri (noin 60 vastausta) tai kuntoutusohjaaja (80 vastausta). Osa väärin vastanneista on sekoittanut palvelusuunnitelman kuntoutussuunnitelmaan, Ilona Toljamo arvelee.

Kyselyyn vastanneista 11 henkilöä ei tiennyt, onko heillä palvelusuunnitelmaa.

Kyselyn vastaukset viittaavat siihen, että vammaiset ja pitkäaikaissairaat ihmiset ja heidän läheisensä tietävät, kenelle palvelusuunnitelma laaditaan. Ihmettelen kuitenkin, että vastaajien joukossa on noinkin monta, jolle asia on epäselvä, Ilona Toljamo sanoo.

Palvelusuunnitelma on lakisääteinen suunnitelma palveluista ja tukitoimista, joita vammainen tai pitkäaikaissairas ihminen tarvitsee selviytyäkseen arjesta. Esimerkiksi vaikeasti vammaiselle ihmiselle palvelusuunnitelma on aina tehtävä.

Apuväline 2015 -messut järjestettiin Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa 5.-7.11.2015. Tapahtuma keräsi yhteensä 13 000 kävijää.

Lisätiedot:

palvelupäällikkö
Ilona Toljamo
ilona.toljamo@cp-liitto.fi
p. 040 757 8223

NV – Neurologiset vammaisjärjestöt

14 valtakunnallisen järjestön verkosto, joka ylläpitää ja edistää jäsenjärjestöjensä yhteistyötä neurologisesti sairaiden ja vammaisten ihmisten hyväksi NV-yhteistyön tavoitteena on neurologisesti sairaiden ja vammaisten ihmisten tasa-arvoinen ja hyvä elämä. CP-liitto on NV-verkoston puheenjohtajajärjestö vuosina 2015–2017. Muistiliitto on osa NV-verkostoa.