Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 15.12.2016

Kohti kuntavaaleja ja muistiystävällistä kotikuntaa

Kohti kuntavaaleja ja muistiystävällistä kotikuntaa

Muistiliitto on julkaissut Kohti muistiystävällistä kotikuntaa -tavoitteensa ensi kevään kuntavaaleihin. Muistiliitto toivoo puolueiden huomioivan Suomen 193 000 muistisairasta ihmistä ja heidän läheisensä vaalikampanjoinnissaan. Näin muistiystävällisistä kotikunnista rakentuu meille kaikille muistiystävällinen Suomi.

Muistiystävällisessä kotikunnassa...

 • Muistisairaat ihmiset ovat yhdenvertaisia ja arvostettuja kuntalaisia
 • Muistisairaita ihmisiä ja heidän läheisiään kuullaan palveluita kehitettäessä ja arvioitaessa, ja palautteen kerääminen on systemaattista
 • Muistisairaille ihmisille ja läheisille tarjotaan yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palveluita ja tukea
 • Muistisairaiden erityistarpeet ja aivoterveyden edistäminen on sisällytetty lain edellyttämiin kuntasuunnitelmiin
 • Terveysasemien henkilöstön osaaminen muistioireiden varhaisessa tunnistamisessa sekä hoidon seurannassa on vahvaa
 • Muistisairaiden ihmisten toimintakykyä tuetaan suunnitelmallisesti mm. muistineuvoloissa, ja kunnassa on riittävästi muistihoitajia ja -koordinaattoreita
 • Muistisairaiden tarpeita vastaavia yhteisökoteja on riittävästi, henkilöstöä on niissä riittävästi ja ammattiosaaminen on vahvaa
 • Muistisairaiden ihmisten koti- ja perhehoitoa kehitetään aktiivisesti
 • Muistisairaiden palvelutarve ymmärretään kokonaisvaltaisesti, ja tarjolla on palveluita myös ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin
 • Työikäisten muistisairaiden tarpeet tunnistetaan ja huomioidaan
 • Omaishoitajien jaksamista ja terveyttä tuetaan monipuolisesti mm. sairastuneiden vuorohoitojaksoin, kotiin annettavin palveluin, vapaapäivin sekä omaishoitajien terveystarkastuksin

Muisti17-kampanja

Viime eduskuntavaaleissa yli puolet kaikkien puolueiden eduskuntavaaliehdokkaista allekirjoitti Muistiliiton laatiman Muisti15-sitoumuksen muistiystävällisen Suomen puolesta. Ehdokkaat siis kokivat vahvasti muistisairaiden asiat omakseen. Uskomme, että myös kuntavaaliehdokkaat haluavat rakentaa muistiystävällistä kotikuntaa.

Tammikuussa Muistiliitto käynnistää kuntavaaliehdokkaille Muisti17-kampanjan, joka rakentuu Kohti muistiystävällistä kotikuntaa -tavoitteiden ympärille. Kampanjan sivut avautuvat tammikuussa osoitteessa muisti17.fi.

Lisätietoja: