Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 23.9.2016

Kiitosjuhlassa palkittiin muistijärjestön vapaaehtoisia

Kiitosjuhlassa palkittiin muistijärjestön vapaaehtoisia

Muistiliitto järjesti Muistiviikon lauantaina 24.9.2016 jäsenyhdistystensä vapaaehtoisille valtakunnallisen Iloa ja voimaa -kiitosjuhlan Oulun kaupunginteatterin Vinttikamarissa. Paikalla oli muistiyhdistysten vapaaehtoisia, kuten Muisti-KaVeReita, aivoterveyslähettiläitä, vertaisohjaajia, kokemuskouluttajia, kahvinkeittäjiä, tapahtumien järjestäjiä – yhtä kullanarvoisia kaikki.

Muistiliitto haluaa tehdä näkyväksi vapaaehtoisten tekemää työtä muistisairaiden ja heidän läheistensä hyväksi sekä vapaaehtoistoiminnan moninaisuutta. Vapaaehtoistyö on tärkeä osa kansalaisjärjestön toimintaa.

Uutinen jatkuu kuvan alla.

Oulun Seudun Muistiyhdistyksen pj Marja-Leena Kemppainen: Vapaaehtoisuus vahvuutena

Uutinen jatkuu kuvan alla.

Länsi-Pohjan Muistiyhdistyksen pj Ulla Kuusisto: Mitä itse saan toimiessani vapaaehtoisena?

Kiitosjuhlassa myös palkittiin kaksi ansioitunutta vapaaehtoistoimijaa. Heille myönnettiin Muistiliiton hopeiset ansiomerkit.

Vuoden Muisti-KaVeRi 2016

Vuoden Muisti-KaVeRi on Toivo Takalo-Eskola Kainuun Muistiyhdistyksestä. Valinnan perusteena oli:

  • Vapaaehtoistoimintaan sitoutuminen
  • Toimiminen usean ihmisen arjessa moninaisissa tehtävissä, kuten kauppa-asiointien hoitamisessa, halonteossa, ulkoilussa ja uimisessa yhdessä muistisairaan henkilön kanssa
  • Iäkkään pariskunnan yhdessä olon mahdollistaminen käyttäen kotona asuvaa puolisoa säännöllisesti hoivaosastolla
  • Erityisosaamista erilaisten aistivammojen vaikutuksista Alzheimerin tautia sairastavaan henkilöön
  • Muistitietouden vieminen sopivasti eri yhteyksissä moniin eri toimintaympäristöihin

Muisti-KaVeRi on tehtäväänsä sitoutunut ja koulutettu vapaaehtoinen henkilö, joka tukee muistisairaan ihmisen yksilöllistä arkea ja osallisuutta. Vuoden Muisti-KaVeRi palkittiin nyt neljättä kertaa.

Vuoden aivoterveyslähettiläs 2016

Vuoden aivoterveyslähettiläs on Taimi Piippo Suomen Dementiayhdistyksestä.

Aivoterveyslähettiläs on aivoterveyskoulutukseen osallistunut vapaaehtoistoimija, joka toimii luennoitsijana tai ryhmän vetäjänä erilaisissa aivoterveyteen liittyvissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Aivoterveyslähettiläs tekee tärkeää työtä lisäten tietoisuutta aivoterveydestä ja muistisairauksien ennaltaehkäisystä ja tuomalla tietoa kaikkien saataville.

Vuoden aivoterveyslähettiläs palkitaan ensimmäistä kertaa.

Uutinen jatkuu kuvien alla.

Vuoden aivoterveyslähettiläs Taimi Piippo ja Vuoden Muisti-KaVeRi Toivo Takalo-Eskola

Halki elämän -musiikkiesitys / Teuvo Pakkalan 5. musiikkiluokka ja Vilma Kilponen sekä opettaja Jaakko Lounila

Iloa ja voimaa -kiitosjuhlan yleisöä

Irja Lepola (logoterapeutti, TTT): Onni tulee sivutuotteena

Kainuun Muistiyhdistyksen vertaistoiminnan vastaava Eija Määttä: Vapaaehtoistyössä jaksaminen

Lisätietoja:

Taina Laakso
asiantuntija, järjestötyö
puh. 044 727 7402
taina.laakso@muistiliitto.fi

Mailis Heiskanen
neuvontakoordinaattori
puh. 050 571 3551
mailis.heiskanen@muistiliitto.fi
Muistineuvo- ja Vertaislinja-puhelinpalveluiden valtakunnallinen koordinaatio, Tukinet-keskustelupalsta, Muistiluotsiverkoston tuki