Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 5.2.2015

Kansalaisaloite Hyvä Hoito – God Vård vaatii nykyiseen lakiin oleellista korjausta

Kansalaisaloite Hyvä Hoito – God Vård vaatii nykyiseen lakiin oleellista korjausta

Tiedote. Julkaistu: 05.02.2015 klo 07:30 

Nykyinen laki (785/1992) sanoo, että hoitovirheistä ja laiminlyönneistä VOI ilmoittaa ja niihin voidaan puuttua. Hyvä Hoito -kansalaisaloite vaatii, että ne TÄYTYY ilmoittaa ja niihin TÄYTYY puuttua.

Kansalaisaloite käynnistettiin 24.11.2014 tavoitteena kerätä 50 000 ääntä 24.5.2015 mennessä. Tammikuun lopussa oli koossa vajaat 600 ääntä. Lauantaina 28.3.2015 on valtakunnallinen paperiäänien keräyspäivä. Aloitteen käynnistäjinä ovat Melita Tulikoura, Anne-Caroline Manner ja Vivica Antell-Silén. Hyvä Hoito kampanjan suojelijaksi on lupautunut sotaveteraani Hannes Hynönen. Kampanjan tukijoina ovat psykologi, fil. lis. Pirkko Lahti ja arkkipiispa John Vikström.

– Me vaadimme, että edellä mainittua kohtaa lakitekstissä täydennetään sisällöllisesti mukaillen Ruotsin Sosiaalitoimilain Lex Sarahia (SFS 2001;453) seuraavasti: Kaikki hoitotoiminnassa mukana olevat ovat velvoitettuja tiedottamaan epäkohdista. Tieto velvollisuudesta tulee ilmaista kaikille, joita tämä velvollisuus koskee. Ilmoituksen tekemiseen tulee myös olla olemassa selkeä käytäntö. Kun epäkohta tai epäkohdan mahdollisuus on todettu, se tulee selvittää, kirjata, korjata ja varmistaa, että positiivinen muutos on pysyvä, sanoo Melita Tulikoura.

– Kun saamme kokoon 50 000 nimeä, on kansa puhunut. Silloin aloite on käsiteltävä eduskunnassa.

Sairaanhoito kriisissä

Sairaanhoitomme on syvässä kriisissä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiliitto SuPer julkaisi hiljattain tutkimuksen kotihoidon tilanteesta. Myös Tehy on tuonut julki oman tilanteensa. Ne ovat huolestuneita siitä, että yhä useampi nuori vaihtaa alaa petyttyään työolosuhteisiin ja puuttuvaan arvostukseen.

Hoitohenkilökuntaa ei ole tarkoitus syyllistää

Aloitteen tavoitteena ei ole syyllistää hoitohenkilökuntaa hoitolaiminlyönneistä vaan tehostaa lakeja ja asetuksia käytännössä.

”Päätavoitteemme on keventää hoitohenkilökunnan taakkaa. Ei ole oikein, että hoitohenkilökunta kantaa kaiken vastuun. Lakikorjauksella haluamme tarjota helpotusta siihen riittämättömyyden tunteeseen ja pahaan oloon, joka hoitohenkilökunnan keskuudessa nyt vallitsee. Lakimuutos antaa heille lainmukaisen työvälineen, jolla puuttua epäkohtiin ja raportoida niistä ja parantaa näin tilannetta” sanoo Tulikoura.

– Lakimuutoksen jälkeen esimerkiksi sairaanhoitajan ei tarvitse miettiä, tulisiko epäkohdista raportoida vai ei, vaan se on tehtävä, hän jatkaa. 

Nyt kaikki kärsivät ja voivat huonosti

Potilaat, omaiset ja hoitohenkilökunta ovat niitä, jotka kärsivät tilanteesta eniten. Kansalaisaloite, jolla voidaan edistää ja turvata hyvä hoito ja hyvä kohtelu vähentämällä hoitolaiminlyöntejä  ja hoidon yhteydessä tapahtuvaa huonoa kohtelua,  on meidän kaikkien yhteinen etu.

– Kyseessä on kansallinen häpeä. Eriäviä mielipiteitä voi olla, mutta paljon pahempaa on se, että päättäjät antavat tilanteen jatkua vaikenemalla tosiasioista ja vaientamalla hoitolaiminlyöntitapauksiin liittyvän rakentavan keskustelun, kiteyttää Tulikoura.

Lisätietoja: