Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 18.11.2023

Kannanotto: Yhteisöllinen asuminen ei korvaa muistisairaiden ympärivuorokautista hoivaa

Hyvinvointialueet tavoittelevat parhaillaan merkittäviä säästöjä taloutensa tasapainottamiseksi. Säästöjä haetaan muun muassa lisäämällä yhteisöllistä asumista. Hyvinvointialueiden rajut leikkaussuunnitelmat perustuvat virheelliselle olettamukselle, jonka mukaan pitkälle edennyttä muistisairautta sairastavat henkilöt voivat asua turvallisesti yhteisöasumisyksiköissä, ilman ympärivuorokautista apua. Turvallinen asuminen sairauden eri vaiheissa on turvattava.


Hyvinvointialueiden tulkinnat ympärivuorokautisen asumistarpeen vähenemisestä eivät ole realistisia. Muistisairaiden määrän Suomessa arvioidaan jopa kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Jo nyt kohtaamattomat/aliresursoidut muistisairaiden palvelut näkyvät kustannuksina muissa palveluissa, kuten akuuttisairaanhoidossa. Riittävät, asianmukaiset ja oikeaan aikaan tarjolla olevat hoivapaikat ovat edellytys muistisairaiden hoitoketjun toimivuudelle.


Muistiliitto on nostanut esille yhteisöllistä asumista kotona asumisen ja ympärivuorokautisen hoivan välissä. Muistisairautta sairastaville ihmisille yhteisöllinen asuminen on vaihtoehto sairauden varhaisessa vaiheessa, kun kotona asuminen ei ole enää mahdollista. Silloinkin on varmistettava, että asukas saa tarvitsemansa tuen ja palvelut. Pitkälle edenneessä vaiheessa muistisairaan hoivan tarve tai esimerkiksi turvattomuuden tunne ei katso kellonaikaa.


Julkisuudessa korostetaan usein, että ihmiset haluavat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kotona asuminen on kuitenkin mahdollista vain, kun se on turvallista. Suurin osa muistisairaista asuu kotona joko omaishoitajan kanssa tai yksin. Kotona asutaan yhä pidempään ja yhä huonokuntoisempana, eivätkä kotiin vietävät palvelut tällä hetkellä vastaa muistisairaiden tarpeisiin. Pahimmillaan tämä tarkoittaa omaishoitajan oman toimintakyvyn romahtamista. Omaishoito on yhteiskunnalle erittäin kustannustehokasta, mutta vain silloin, kun omaishoitajatkin saavat tarvitsemansa tuen.


Suomen perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden välttämättömään huolenpitoon. On hyvinvointialueiden tehtävä varmistaa, että lain kirjain toteutuu käytännössä.


Helsingissä 18.11.2023

liittovaltuuston puheenjohtaja, vararehtori Anne Remes
liittohallituksen puheenjohtaja, professori Jenni Kulmala

 

Lisätietoja
toiminnanjohtaja Katariina Suomu, katariina.suomu@muistiliitto.fi, 050 567 6445