https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/pkvgames/https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/bandarqq/https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/dominoqq/https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/pkvgames/https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/bandarqq/https://annur2.net/program/pkvgames/https://annur2.net/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/bandarqq/https://risakolopaking.id/timmy/dominoqq/https://risakolopaking.id/timmy/pkvgames/https://himampunj.org/expo/pkvgames/https://himampunj.org/expo/bandarqq/https://www.nuansalampung.com/hipmi/pkvgames/https://www.nuansalampung.com/hipmi/bandarqq/https://pkvgames.hondacokroaminoto.co.id/https://bandarqq.hondacokroaminoto.co.id/
https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-murah/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/robo/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-5k/https://lab.kimia.unjani.ac.id/wp-content/upgrade/bonus-new-member/
Kannanotto: Omaishoidon verkosto ei hyväksy hallituksen suunnitelmia vammaispalveluista :: Muistiliitto

Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 29.2.2016

Kannanotto: Omaishoidon verkosto ei hyväksy hallituksen suunnitelmia vammaispalveluista

Kannanotto

Suomen omaishoidon verkosto ei hyväksy hallituksen suunnitelmia leikata vammaispalveluista

Hallituksen suunnittelemat yli 60 miljoonan euron leikkaukset vammaispalveluista kohdistuvat välillisesti myös omaishoitajiin. Hoidettavien läheisten palvelujen ja tuen vähentäminen vaikuttavat koko omaishoitoperheen arkeen ja jaksamiseen.

Viime vuonna valmistui esitys vammaislainsäädännön yhtenäistämiseksi. Uuden vammaislainsäädännön tavoitteena oli edistää vammaisten mahdollisuuksia elää ja toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa yhteiskunnassa, turvata yhdenvertaisuutta, itsemääräämisoikeutta, välttämätöntä huolenpitoa ja osallisuutta sekä mahdollistaa pitkäaikaisen laitoshoidon ja laitosasumisen lakkauttaminen. Hallituksen esittämät suunnitelmat mm. vammaispalvelujen heikentämiseksi johtavat päinvastaiseen tulokseen.

Ministeri Vehviläisen mukaan vammaispalvelulain uudistuksella tavoitellaan isoja säästöjä ja "uudistus voi osittain parantaa vammaisten palveluita ja osittain heikentää". Valitettavasti säästötoimenpiteet johtavat harvoin parannuksiin. Suunnitellut säästöt kuljetus- ja asumispalveluissa heikentävät vammaisten ihmisten mahdollisuutta ja oikeutta hyvään elämään.

Hallituksen suunnitelman mukaan iäkkäiden vammaisten henkilöiden palvelut toteutettaisiin jatkossa sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain mukaisina suppeampina, maksullisina tai tuloharkintaisina palveluina. Tämä merkitsee etenkin kaikkein vähävaraisimpien vammaisten ihmisten tarvitsemien palvelujen saatavuuden merkittävää heikkenemistä. Asumispalveluja koskevien suositusten kumoaminen koskettaa etenkin vanhuksia, vammaisia, kehitysvammaisia, päihdeongelmaisia ja mielenterveyskuntoutujia.

Suunniteltu yli 75-vuotiaiden vammaisten henkilöiden sulkeminen vammaispalvelujen ulkopuolelle kuormittaisi kohtuuttomasti niitä talouksia, joissa jo itsekin iäkkäät omaishoitajat huolehtivat omaisensa selviytymisestä kotona. Yli 75-vuotiaat vammaiset henkilöt jäisivät lakimuutoksen myötä täysin ilman henkilökohtaista apua, päivätoimintaa sekä sopeutumisvalmennusta. On selvää, että tällaisten muutosten myötä iäkkään vammaisen henkilön lähipiiri kuormittuu merkittävästi aiempaa enemmän.

Hallituksen tavoittelemat säästöt kääntyvät uusiksi menoeriksi lisääntyneenä laitoshoidon, palvelukotien, osastojaksojen ja ambulanssikyytien tarpeena omaishoitoperheiden tuen edellytysten heikentyessä. Suomen omaishoidon verkosto vaatii hallitusta purkamaan päätöksensä heikentää vammaisten henkilöiden asemaa entisestään.

Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestöt:

Aivoliitto ry  |  Autismi- ja Aspergerliitto ry  |  Folkhälsans Förbund rf  |  Ikäinstituutti  |  Invalidiliitto ry  |  Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr  |  Kehitysvammaisten Tukiliitto ry  |  Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry  |  Muistiliitto ry  |  Munuais- ja maksaliitto ry  |  Omaisena edelleen ry  |  Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry  |  Suomen Parkinson-liitto ry  |  Suomen Punainen Risti  |  Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Marja Tuomi / Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, p. 020 7806 514