https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/pkvgames/ https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/bandarqq/ https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/dominoqq/ https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/pkvgames/https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/bandarqq/https://annur2.net/program/pkvgames/https://annur2.net/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/bandarqq/https://pkvgames.hondacokroaminoto.co.id/https://bandarqq.hondacokroaminoto.co.id/
https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-murah/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/robo/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-5k/
Kannanotto: muistettiinko muistisairaita hallitusohjelmassa? :: Muistiliitto

Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 4.6.2015

Kannanotto: muistettiinko muistisairaita hallitusohjelmassa?

Kannanotto

Muistettiinko muistisairaita hallitusohjelmassa?

Muistiliitto jäsenyhdistyksineen tavoittelee yhteiskuntaa, jossa muistisairas ihminen voi asua turvallisesti kodissaan tarpeellista tukea ja apua saaden. Muistisairauden edetessä kotona asuminen voi kuitenkin muuttua mahdottomaksi. Tällöin tarjolla tulisi olla asumista yhteisökodissa, jossa elämä voi jatkua kuin omassa kodissa yhteisön tuen, avun ja tarpeenmukaisen tehostetun palvelun turvin. Muistisairaus ei saa viedä mahdollisuutta olla aktiivinen, arvostettu yhteisön jäsen ja näkyvä osa yhteiskuntaa tai rajoittaa turhaan itsemääräämisoikeutta.

Tuoreen hallituksen esitys uudeksi hallitusohjelmaksi pitää sisällään tarpeeseen tulevia kehittämiskohtia. Näitä ovat muun muassa omaishoidon, kotihoidon ja perhehoidon kehittäminen, takuueläkkeen korotus sekä toimet sotaveteraanien tukemiseksi. Toisaalta hallitusohjelmassa on säästöjä ja tiukennuksia, jotka voivat erityisesti kasautuessaan aiheuttaa kohtuuttomia ongelmia muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen.

Erityisiä tarkastelun paikkoja ovat:

  • Hoidon laadun kehittyminen, kun hoitajamitoitusta pienennetään ja samalla palvelutalohenkilökunnalta vaadittava koulutustaso laskee. Erilaisen osaamisen tuominen hoito- ja palvelutyöhön on positiivista, mutta osaamista tulisi vahvistaa henkilömitoitusta vahvistamalla, ei missään nimessä pienentämällä.
  • Palvelusuunnitelmien laatimisvelvollisuuden löyhentämisen vaikutus muistisairaiden oikeuksiin. Turhat suunnitelmat eivät takaa hyvää hoitoa, mutta suunnitelmat ovat tarpeellisia tarkistuspisteitä, jotka mahdollistavat menneen arvioinnin ja tavoitteiden asettamisen tulevalle hoidolle ja palveluille.
  • Kotona asumisen tukemisen kokonaisvaltaisuus. Muistisairaan ihmisen kotona asuminen vaatii suurta huomiota kotihoitoon, mutta myös asumisen esteiden purkamista. Esimerkiksi uuden asuntorakentamisen esteettömyysvaatimusten lieventäminen tarkoittaisi palaamista sellaisen ympäristön rakentamiseen, joka asettaa haasteita erityisesti itsenäiselle asumiselle.
  • Muistisairaiden ihmisten ja läheisten taloudellisen aseman kestävyys. Eläkkeiden indeksien jäädyttäminen, eläkkeensaajien asumistuen heikennykset, asiakasmaksujen korotukset, lääkärikäyntien Kela-korvausten pienentäminen sekä muutokset lääkekorvauksiin ja eritysruokavaliokorvauksiin voivat kasautuessaan asettaa jo valmiiksi pienituloiset henkilöt ja perheet kohtuuttomaan asemaan. Tämä saattaa johtaa toimeentulotuen käytön lisääntymiseen.

Muistiliitto peräänkuuluttaa huolella laadittuja vaikutusarviointeja ja niiden pohjalta uudelleenharkintaa ohjelman toteuttamisessa sekä tarkkaa seurantaa päätösten vaikutuksista muistisairaiden ihmisten ja heidän läheisten arkeen.

Muistiliiton kommentit pohjautuvat muistisairaiden ja heidän läheistensä kanssa tehtyyn kehittämistyöhön, joka viestii ja välittää heidän autenttisia kokemuksiaan, tarpeitaan ja tahtoaan.