Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 7.1.2016

Hyvä kuolema -hankkeen vuosikatsaus 2015

Hyvä kuolema -hankkeen vuosikatsaus 2015

Muistiliitto on yhteistyökumppanina Kuolevan hyvä hoito – yhteinen vastuumme -Yhteisvastuu-saattohoitohankkeessa (2015–17). Viime vuonna Muistiliitto oli mukana muun muassa valtakunnallisessa Suuressa saattohoitotapahtumassa ja jäsenyhdistyksemme edustivat saattohoidon alueseminaareissa. Yhteistyössä on pohdittu muistisairaan ihmisen hyvää elämää ja hyvää kuolemaa sekä hoitotahdon merkitystä. Aihetta käsitellään tarkemmin tämän vuoden Muisti-lehdessä nro 2.

Saattohoitohanke kokosi yhteen viime vuoden kuulumisensa:

Hyvä kuolema -hankkeen vuosikatsaus 2015

Yhteisvastuukeräyksen varoin on kuluneen vuoden aikana toteutettu lukuisia saattohoitotapahtumia ja aloitettu yhteistyö monen eri tahon kanssa. Vastaanotto on ollut erittäin myönteistä ja hanke on selvästi saanut ihmiset liikkeelle. Tästä on osoituksena mm. se, että kaikissa tilaisuuksissa salit ovat olleet täynnä. Osallistujamäärä oli vuoden aikana yhteensä lähes 6 000 henkilöä.

Kiitämme yhteistyökumppaneitamme, tilaisuuksien esiintyjiä ja osallistujia sekä kaikkia, jotka eri tavoin ovat tukeneet Hyvä kuolema -hanketta.

Merkittävimmät tapahtumat

Kuolema ja kulttuuri -tilaisuus oli Hyvä kuolema -hankkeen aloitustapahtuma toukokuussa. Kansallisteatterin pienen näyttämön katsomo oli täynnä. Tilaisuudessa esiintyvät Hannu-Pekka Björkman, Kalle Holmberg, Mikko Kuustonen, Tuomas Kyrö, Sirpa Kähkönen, Mika Myllyaho, Aulikki Oksanen, Esko Salminen, Satu Silvo ja Riki Sorsa. Juontajana toimi Kaarina Hazard.

Valtakunnallinen Suuri saattohoitotapahtuma järjestettiin yhdessä potilasjärjestöjen kanssa Finlandia-talossa syyskuussa. Puhujina olivat mm. arkkiatri Risto Pelkonen ja teatterineuvos Kalle Holmberg. Osallistujia oli 1 200.

Saattohoidon alueseminaareissa keskustellaan saattohoidon tilanteesta alueella ja hoidon käytännön kysymyksistä. Sairaanhoitopiirit, THL ja Etene ovat mukana järjestelyissä. Yhteensä järjestetään kymmenen alueseminaaria. Tänä vuonna ne toteutettiin Rovaniemellä, Oulussa, Kajaanissa ja Kuopiossa.

Yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa

Keväällä sovittiin järjestöjen kanssa työryhmien perustamisesta saattohoitoa koskevien  järjestökannanottojen laatimiseksi ja koulutuksen järjestämiseksi. Lisäksi tuotetaan saattohoito-oppaita. Työryhmätyöskentely on lähtenyt hyvin liikkeelle.

Saattohoito kuntoon -hanke

Hoitoyksiköille on järjestetty koulutusta, työnohjausta ja konsultaatiota. Hakijoita tähän noin puolen vuoden mittaiseen kehittämisprojektiin oli kaikkiaan 107, joista yhdeksän valittiin mukaan. Kussakin hoitopaikassa henkilöstö on laatinut yksikölle saattohoitopolun. Tämä osio päättyy helmikuussa 2016.

Hoivakotien ja kotihoidon lääkärien koulutus

Suuri osa saattohoitoa tarvitsevista erityisesti muistisairaista potilaista asuu kotona, tehostetun
palveluasumisen piirissä ja erilaisissa hoivayksiköissä. Näiden yksiköiden lääkärien kouluttamiseksi järjestetään viisi koulutuspäivää kaikilla erityisvastuualueilla. Ensimmäinen koulutus toteutettiin Tampereella. Kouluttajina ovat kansalliset ja alueelliset asiantuntijat.

Hiippakuntakoulutukset

Kirkolla ja seurakunnilla on merkittävä rooli hengellisen ja henkisen tuen järjestämisessä saattohoitopotilaille. Hiippakunnat järjestivät yhteistyössä seurakuntien kanssa koulutuksia seurakuntien työntekijöille ja vapaaehtoisille ja samalla alueen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Koulutuksia oli tänä vuonna kahdeksalla eri paikkakunnalla ja niiden järjestämistä jatketaan ensi vuonna.

Lisätietoja hankkeesta:

  • www.hyvakuolema.fi
  • juha.hanninen@hyvakuolema.fi