Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 28.1.2019

Henkilökohtainen apu on keino turvata vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden toteutuminen

Henkilökohtainen apu on keino turvata vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden toteutuminen

Muistiliitto katsoo, että vammaispalvelulakiehdotuksessa oleva henkilökohtaisen avun voimavaraedellytys asettaa vammaiset henkilöt keskenään eriarvoiseen asemaan, syrjii tiettyjä vammaryhmiä ja loukkaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta. Muistiliitto esittää, että vammaispalvelulakiehdotuksessa oleva henkilökohtaisen avun voimavaraedellytys poistetaan (8 § 2 mom).

Muistiliiton va. toiminnanjohtaja Anna Tamminen muistuttaa, että lain tarkoituksena on turvata vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut. Henkilökohtaisen avun lähtökohtana on puolestaan vammaisen henkilön omien valintojen mahdollistaminen vamman tai sairauden estämättä.

- Henkilökohtainen apu on keino turvata vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Jotkut vammaiset henkilöt kuitenkin tarvitsevat vammastaan johtuen päätöksentekoon tukea käyttäessään tätä heille kuuluvaa ihmisoikeuttaan. Tuettu päätöksenteko ei ole itsemääräämisoikeuden vastakohta, vaan siihen kuuluva työkalu, toteaa Muistiliiton Arjen asiamies -hankkeen juridinen asiantuntija Anna Valkeajoki.

Muistiliitto katsoo, että henkilökohtaista apua ei voida rajata pois siksi, että henkilön vamma vaatii erilaista avun tarvetta kuin muilla. Myös vammaisilla henkilöillä, joilla on kognitiivisia haasteita, tulee olla oikeus elää mielekästä elämää, tavata ystäviä ja harrastaa.

Muistiliiton koko kannanoton voi lukea täältä.

Lisätietoja: