Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 20.4.2022

Haavoittuvassa asemassa olevien tilanne Ukrainassa huolestuttava

Sota Ukrainassa on jatkunut pian kaksi kuukautta. Venäjän hyökättyä Ukrainaan olemme joutuneet seuraamaan yhä järkyttävämpiä uutisia sotatoimista sekä siviileihin kohdistuneista hyökkäyksistä ja väkivallanteoista. Käynnissä on valtava humanitaarinen kriisi ja sodan joskus loputtua edessä on vuosikymmeniä kestävä Ukrainan jälleenrakennus.

Kaikkein eniten sodassa kärsivät jo valmiiksi heikossa asemassa olevat. Todennäköisesti suuri osa ikääntyneistä ja muistisairautta sairastavista ei pysty pakenemaan sotaa. Uutiset kertovat, miten myös sairaaloita ja hoitolaitoksia on pommitettu ja turmeltu.

Pienetkin arjen muutokset voivat horjuttaa muistisairautta sairastavan turvallisuuden tunnetta. Sota merkitsee hänelle erityisen ahdistavaa tilannetta, jota voi olla vaikea tai mahdoton ymmärtää. Muistisairaus ja sen aiheuttamat tiedonkäsittelyn ongelmat voivat estää itsen ja läheisten suojaamisen silloinkin, kun se muuten olisi mahdollista. Koska muistisairaus ei näy päällepäin, on mahdollista, että se jää myös auttajilta huomaamatta.

Muistiliiton kansainvälinen kattojärjestö Alzheimer Disease International pitää yhteyttä ukrainalaiseen Nezabutni (Unforgettable) -muistijärjestöön ja kokoaa verkkosivuilleen kriisissä tarpeellista tietoa ja linkkejä.

Muistiliitto on tukenut Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston työtä. Apua Ukrainassa tarvitaan juuri nyt ja myös tulevaisuudessa. Myös eri maihin kuten Suomeen pakolaisina tulevat tarvitsevat apua. Muistiliitto kannustaa mahdollisuuksien mukaan auttamaan tunnettujen ja luotettavien järjestöjen kautta, auttamisen tapoja on monia.

Sota Ukrainassa herättää monenlaisia ajatuksia ja tunteita. On normaalia, että tilanne huolestuttaa ja jopa pelottaa. Mieli on koonnut sivuilleen tietoa saatavilla olevasta tuesta ja avusta

Perustehtävämme on rakentaa muistiystävällistä yhteiskuntaa ja puolustaa muistisairaiden ja heidän läheistensä oikeuksia. Kansalaisjärjestönä Muistiliitto vahvistaa osaltaan yhteiskunnan turvallisuutta ja rakentaa samalla vakautta ja rauhaa.