Julkaistu 18.12.2017

Vastaa kyselyyn

Esimies: tuetaanko teillä muistisairaan työssä jatkamista?

Metropolia Ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijat tekevät opinnäytetyötä työikäisten muistisairaiden työn tukemisen keinoista.

Kysely koskee alle 65-vuotiaiden työelämässä olevien sairastumista muistisairauteen sekä esimiesten tietoja ja toimintatapoja aiheesta. Kysely on osa opinnäytetyötä, jossa tutkitaan työikäisten muistisairaiden työssä jatkamista esimiesten vastausten kautta.

Kyselyyn haetaan esimiesasemassa olevien henkilöiden mielipiteitä ja ajatuksia työikäisten muistisairaiden työn tukemisesta ja työelämää koskevien työjoustojen tekemisestä.

Ennakkotietoja tai osaamista vastaamiseen ei tarvita. Vastaaminen kyselyyn vie noin 15 min., ja se tapahtuu täysin nimettömästi. Tuloksia raportoidessa voidaan yksittäisiä kommentteja nostaa esille siten, ettei vastaajan anonymiteetti vaarannu.

>> Vastaa kyselyyn klikkaamalla tästä
Huom! Voit vastata kyselyyn vain jos olet esimiesasemassa. Linkkiä voi jakaa eteenpäin työyhteisönne esimiestehtävissä toimiville. Jokainen vastaus on arvokas!

Kaikkien yhteystietonsa kyselyn yhteydessä jättäneiden kesken arvotaan Superlahjakortteja (3x 20€).

Kyselyn tuloksia hyödynnetään muistijärjestön työssä työikäisten muistisairaiden aseman parantamiseksi. Yhteistyössä Muistiliitto.

Lisätietoja:

geronomiopiskelijat Petra Blom ja Sara Fihlman /  Metropolia Ammattikorkeakoulu

Virva Ryynänen
asiantuntija, työikäisten muistisairaiden hoito- ja palvelujärjestelmä
puh. 09 6226 2021, 050 469 6480
virva.ryynanen@muistiliitto.fi
Alle 65-vuotiaiden (työikäisten) ja heidän perheidensä muistisairauksiin liittyvät asiat.