https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/pkvgames/ https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/bandarqq/ https://adnagency.pt/wp-content/plugins/maintenance/dominoqq/ https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/pkvgames/https://fzs.sum.ba/wp-includes/assets/bandarqq/https://annur2.net/program/pkvgames/https://annur2.net/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/dominoqq/https://www.muistiliitto.fi/program/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/pkvgames/https://pelatihan-ui.com/inex/bandarqq/https://pkvgames.hondacokroaminoto.co.id/https://bandarqq.hondacokroaminoto.co.id/
https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-murah/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/robo/https://www.bpsk.kuningankab.go.id/slot-5k/
Eduskunnalle keskustelualoite vammaisten oikeuksien toteutumisesta :: Muistiliitto

Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 20.12.2017

Eduskunnalle keskustelualoite vammaisten oikeuksien toteutumisesta

Eduskunnalle keskustelualoite vammaisten oikeuksien toteutumisesta

Kansanedustajat Johanna Karimäki ja Merja Mäkisalo-Ropponen ovat jättäneet eduskunnalle keskustelualoitteen vammaisten oikeuksien toteutumisesta. Aloitteen on allekirjoittanut yli 100 kansanedustajaa kaikista eduskuntaryhmistä.

Suomi on ratifioinut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista.

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Tämän määritelmä pitää sisällään myös muistisairaat ihmiset.

– Vammaisten oikeuksien toteutumisen ja yhdenvertaisen osallistumisen kannalta palveluiden saatavuus ja laatu nousevat tärkeään asemaan. Suomessa vammaispalveluiden ulkopuolelle jäävät kuitenkin esimerkiksi kognitiivisista toimintarajoitteista kärsivät muistisairaat, joita ei mielletä vammaisiksi. Vammaispalveluissa ei ole kyse ylimääräisestä lisäpalvelusta, vaan lailla turvatusta oikeudesta yhdenvertaisesta osallistumisesta yhteiskuntaan, muistuttaa Mäkisalo-Ropponen, joka on myös Muistiliiton puheenjohtaja.

– Vammaisten henkilöiden yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja palveluiden saaminen eivät ole vammaissopimuksesta huolimatta täysin toteutuneet yhteiskunnassamme. Hyvin usein heihin kohdistuu ennakkoluuloja ja syrjintää. On tärkeää turvata vammaisten oikeus koulutukseen, terveydenhuoltoon ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen, toteaa Karimäki.

Eduskunnan oikeusasiamies on havainnut toistuvasti ongelmia vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa. Erityisesti vireillä olevan vammaislainsäädännön uudistuksen yhteydessä eduskunnan tulee tarkastella lainsäätäjän näkökulmasta mahdollisuuksia lisätä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja itsenäisyyttä sekä parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin, painottavat Karimäki ja Mäkisalo-Ropponen.

Lisätietoja:

Johanna Karimäki
eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän (VAMYT) pj
050 512 1948