Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 30.10.2017

ANSÖK NU: kurser för svenskspråkiga på Härmä Rehab

ANSÖK NU

kurser för svenskspråkiga på Härmä Rehab

Kurs för svenskspråkiga närtsåendevårdare 2017

Kursen är för dig som sköter eller assisterar en vuxen anhörig/närstående dagligen och du har pga av belastning som sjukdom eller närståendevårdandet orsakar svårt att klara dina dagliga aktiviteter eller din delaktighet har sänkts eller är i fara att sänkas. Du har utmattningssymptom, sjukdomar eller andra faktorer som hotar dina möjligheter att fortsätta som närståendevårdare. Ditt rehabiliteringsbehov har konstaterats i hälsovården, men avtal om närståendevård med kommunen behövs inte. Du studerar, är med i arbetslivet, på väg att återgå till arbete, du får rehabiliteringsstöd eller du är utanför arbetslivet.

Läs mera här.

Anpassningskurs för svenskspråkiga personer med minnesstörningar 2018

Kursen är för dig med lindrig minnessjukdom eller som är i tidigt stadium, såsom Alzheimers sjukdom, Lewy body demens, vaskulär demens. frontotemporal degeneration eller minnessjukdom or sakad av Parkinsons sjukdom eller en kombination av dessa. MMSE-minnestestresultatet är minst 23 poäng.

Din återstående självständiga funktionsförmåga är tillräcklig för att du kan röra dig i serviceproducentens lokaler utan ständig assistans och i huvudsak klarar du av dina dagliga aktiviteter på egen hand samt kan delta i grupprehabilitering.

Du är under 76 år och är med i arbetslivet, har rehabiliteringsstöd eller står utanför arbetslivet.

Parkurs innebär att make/maka eller annan närstående/anhörig kan ta del.

Läs mera här.

Mer info om kurserna:

Nina Karlsberg / Härmä Rehab
tfn.  (06) 483 1490