Ajankohtaista

Kaikki uutiset

Julkaistu 24.3.2022

Alzheimer Europen raportissa painotetaan rahoituksen tärkeyttä

Alzheimer Europen juuri julkaistu raportti Dementia in Europe Yearbook 2021 nostaa esiin rahoituksen tärkeyden muistiystävällisten yhteiskuntien rakentamisessa.

Raportin mukaan suurin osa Euroopassa tehtävästä työstä muistisairaiden ja läheisten eteen on tällä hetkellä maakohtaisten järjestöjen varassa.

­– Olemme iloisia viime vuosien kehityksestä. Muistiystävälliset yhteisöt ja ratkaisumallit ovat tärkeitä varmistaaksemme, että muistisairaat ihmiset ja heidän läheisensä voivat elää hyvää elämää, sanoo Alzheimer Europen johtaja Jean Georges.

– Euroopan laajuisesti on kuitenkin edelleen suuria eroja siinä, miten ratkaisumalleja kehitetään ja otetaan käyttöön.

Uudessa raportissa toivotaan sekä hallituksilta ja paikallisilta hallinnoilta enemmän rahoitusta muistiystävällistä yhteiskuntaa kehittäviin projekteihin ja ratkaisumalleihin. Lisäksi raportti painottaa, että muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä tulisi olla enemmän mukana kehittämässä ja toteuttamassa muistisairaisiin ihmisiin liittyviä projekteja ja ratkaisumalleja koko Euroopassa.

– Suomessa järjestöt kuten Muistiliitto jäsenyhdistykseen rakentavat muistiystävällistä yhteiskuntaa tiiviissä yhteistyössä julkisten ja myös yksityisten palvelujen kanssa. Tilanteemme poikkeaa tältä osin muusta Euroopasta, toteaa Muistiliiton toiminnanjohtaja Katariina Suomu.

– Taloudelliset resurssit ovat kuitenkin myös täällä jatkuvasti pohdittava asia. Meillä ikääntyneiden palveluihin, joita suurin osa muistisairautta sairastavista ja läheisistä käyttää, ohjataan vähemmän resursseja kuin muissa Pohjoismaissa. Tärkeä tulevaisuuden kysymys on myös kansalaisjärjestöjen toiminnan rahoituksen ja autonomian turvaaminen, Suomu sanoo. 

Lue raportti englanniksi Alzheimer Europen sivuilla