Minnessjukdomar

Progressiva minnessjukdomar degenererar hjärnan och försvagar funktionsförmågan på många sätt. De är folksjukdomar, precis som hjärt- och kärlsjukdomarna. Minnessjukdomar är vanligare bland äldre människor. När de progressiva minnessjukdomarna framskrider leder det till demenssyndromet.

De vanligaste progressiva minnessjukdomarna:

Svårigheter att behandla information, till exempel minnesförsämring, kan dessutom bero på Parkinsons sjukdom och MS-sjukdomen. Utöver dessa känner man till ett flertal mer sällsynta minnessjukdomar.

Mer information om antalet minnessjuka personer finns här.