Minnesstörningar och -sjukdomar

Många faktorer påverkar minnesfunktionen på både kort och lång sikt. Till exempel brådska eller trötthet påverkar minnet och koncentrationsförmågan negativt, men minnet fungerar igen som normalt när dessa lättar.

Alla glömmer saker. Av dem som fyllt 65 år har en tredjedel minnessymtom, men orsaken är inte alltid en minnessjukdom. Det lönar sig att söka sig till undersökningar, om man är oroad över minnesfunktionen.