Esitteet

Kuvituskuva: Tyttö halaa naista, joka istuu sohvalla.

Esitteet

Tällä sivulla on kerrottu, mitä esitteitä Muistiliitolla on.

Kaikkia oppaita ei voi ladata pdf-muodossa sivuiltamme. Jos haluat jonkun tällaisen oppaan, laita sähköposti osoitteeseen tiedotus@muistiliitto.fi.

Painettuja esitteitä voi tilata verkkokaupasta tai kysyä lähimmästä muistiyhdistyksestä.

Muistivihko ja muistiviuhka

Muistivihko - opas tukiin ja palveluihin sairastuneelle ja läheiselle (pdf)
Minneshäftet – En handbok om stöd och service för person med minnesjukdom och de närstånde (pdf)
Selkokielinen materiaali, jossa on tiiviisti kerrottu yleisimmät Kelan ja kunnan palvelut, oikeudellisen ennakoinnin keinot sekä vertaistukeen liittyvää asiaa. Opas on päivitetty vuonna 2021.

Muistiviuhka (pdf), Minnesinfo (pdf)
Materiaali, joka on tarkoitettu muistisairaiden ihmisten parissa ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville ammattilaisille. Materiaalin on tarkoitus helpottaa ketä tahansa asiakastyötä tekevää henkilöä ohjaamaan muistisairas ihminen ja/tai läheinen oikean tuen ja avun piiriin sekä helpottaa hakuprosessia; ammattilaisen ei tarvitse olla erityistä muistiosaamista omaava (muistihoitaja, muistikoordinaattori) henkilö.  Muistiviuhkassa on tiivistettynä muistisairaalle ihmiselle tarkoitetut oleelliset Kelan etuudet, kunnalliset palvelut, sekä oikeudelliseen ennakointiin ja vertaistukeen liittyvät asiat. Muistiviuhka on päivitetty vuonna 2021.

Keräämme materiaaleista palautetta! Vastaa kyselyyn täällä.

Elämää muistisairauden kanssa

Elämää muistisairauden kanssa (pdf), Livet med en minnessjukdom (pdf)
Opas etenevään muistisairauteen sairastuneelle ja hänen läheisilleen.

Elämää muistisairauden kanssa on myös kuunneltavissa alta. 

Johdanto ja sisältö

Osio: Muistisairaudet

Osio: Muistisairaalle ihmiselle

Osio: Läheiselle ja omaishoitajalle

 

Minun oikeuteni

Minun oikeuteni, Mina rättigheter (pdf)
Tietoa erilaisista palveluista ja etuuksista, joista muistisairas ihminen tai hänen läheisensä voivat hyötyä tai joihin heillä voi olla oikeus.

Sairausesitteet

Tietoa sairastuneelle ja hänen läheisilleen

Alzheimerin tauti, Alzheimers sjukdom

Lewyn kappale -tauti, Lewy body -sjukdom

Otsa-ohimolohkorappeuma ja siitä johtuvat muistisairaudet, Minnesjukdom som beror på degeneration i pann- och tinningsloben

Verisuoniperäinen muistisairaus, Blodkärsrelaterad minnesjukdom

Hoitotahto

Verkossa täytettävä hoitotahto, tulostettava hoitotahto

Hoitotahtokortti

Vårdvilja printa ut, fyll i din vårdvilja på nätet

Kort för vårdvilja

Advance directive

Advance directive card

Lapsille ja nuorille:

Kun isä unohti, När pappa glömde

Merihevosten saari, Sjöhästarnans ö

Muistisairaus perheessä, Minnesjukdom i familjen

Hyvä työ aivoille

Hyvä työ aivoille -Kognitiivinen ergonomia työhyvinvoinnin tukena, Bra arbete för hjärnan -Kognitiv ergonomi som stöder välmående i arbetet

Kognitiivisen ergonomian huoneentaulu, Rumstavla för kognitiv ergonomi

Muut esitteet:

Et ole yksin

Etenevä muistisairaus & työelämä, En progressiv minnessjukdom & arbetslivet, Memory disease & work-life

Kaappaa kaveri -kortti

Kohti parempaa aivoterveyttä -Opas aivojen huoltoon ja hyvinvointiin

Miten se nyt olikaan?, Hur var det nu igen?

Muisti -Käyttö ja huolto-ohjeet, Minnet -Bruks- och underhållsanvisningar

Muistiluotsi lähelläsi, Minneslotsen nära dig

Muistiopas, Minnesguide

Muistisairaan ihmisen hyvä saattohoito, God terminalvård för en person med minnesjukdom

Muistisairaan oikeudet -Den minnesjukas rättigheter

Muistisairaus työiässä, Minnesjukdom i arbertsför ålder

Muistisi-kuntokortti, Konditionskort för minnet

Muistiystävällisen ympäristön pikaopas, Snabbguide för en minnesvänlig omgivning

Oikeusopas, Oikeusopas selkokielellä, Rättsguide för personer med minnessjukdom och deras anhöriga

Oma kansioni -Muistojani ja ajatuksiani elämästä, Mina egen map -Mina minnen och tankar om livet

Omannäköinen elämä -Teknologia ja apuvälineet kotona asumisen tukena

Tarkistuslista muistisairaille ja läheisille -Työkaluja asuin- ja hoivapaikan valintaan ja arviointiin, Checklista för val av boende- och omsorgsplats

Työyhteisöille 

Hyvän hoidon kriteeristö, Kriterier för god vård