Kouvolan seudun Muisti ry

Materiaaleja ja linkkejä

Seuraavilta verkkosivuilta ja oppaista löydät tietoa muistisairauksista, niiden oireista, lääkityksestä, omaisten jaksamisesta, ryhmätoiminnasta, sosiaalietuuksista sekä monista muista asioista, jotka askarruttavat mieltä muistisairauden kohdatessa.

Tekemistä

Kohtaamisesta

Aivoterveyttä

Tietoa

Tutkittua tietoa ja opinnäytetöitä

Luentojen materiaalia

Voit pyytää itsellesi  luentojen dioja sähköpostilla osoitteesta tiina.orava@kouvolanseudunmuisti.fi

Luentodiojen aiheet ja luennoitsijat

 • Aivoterveys - miten muistiin ja tiedonkäsittelyyn voi vaikuttaa, neurologisen kuntoutuksen apulaisprofessori Susanna Melkas, Helsingin yliopisto ja HYKS neurologian klinikka
 • TunteVa muistisairaan kohtaamisessa, Hillervo Pohjavirta, Tampereen Kaupunkilähetys ry
 • Muisti pettää, olisiko huollon aika? sairaanhoitaja  Paula Tommola, Kymenlaakson Muistiluotsi
 • Muistisairaus ja muutos - näkökulmia yksin asuvan ihmisen arkeen, YTT Elisa Virkola, Ikäinstituutti
 • Toteutuuko tahtoni tulevaisuudessa? Oikeudellisen ennakoinnin asiakirjat tulevaisuuden suunnittelun apuvälineinä, juridinen asiantuntija Anna Valkeajoki, Muistiliitto
 • Ympäristöön säilötty muisti tukee arjessa, dosentti Erja Rappe, Ikäinstituutti
 • Muisti ja musiikki, tohtori koulutettava Johanna Hasu
 • Vapaaehtoistyöstä hyötyä, hyvinvointia ja lisähehkua elämään, Liisa Reinman, Kansalaisareena ry
 • Edunvalvontavaltuutus ja edunvalvonta, henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa, Kaakkois-Suomen Maistraatti
 • Pysy pystyssä muistisairaanakin! Arjen ideoita kaatumisen ehkäisyyn! Ttm Anne Heikkilä, Kouvolan kaupunki
 • Muistisairauden vaikutukset perheen vuorovaikutussuhteisiin, pari- ja perhepsykoterapeutti Sanna Aavaluoma
 • Tietoinen läsnäolo stressin hallinnassa, Mindfulness työssä -ohjaaja Sanna Niemelä
 • Ajankohtaista muistisairauksista ja lääkkeistä, geriatri Sari Mäkelä
 • Terveyttä edistävää ruokaa aivoille, ravitsemusterapeutti Tarja Mänttäri, Kunnon Ruokaa
 • Muistin menestykseksi - taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia aivoterveyden edistäjänä, KT LTO Helena Malmivirta
 • Rintasyöpä ja sen ehkäisy, sairaanhoitaja Jaana Kolin, Kymenlaakson Syöpäyhdistys
 • Aivot ja ravitsemus - tärkeät rasvahapot ja vitamiinit, farmaseutti Lauri Laitinen
 • Askel arkiaktiivisuuteen, terveysliikunnan kehittäjä Janniina Riihelä, Kymenlaakson Liikunta ry
 • Stressi - mistä virtaa? Dosentti Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto
 • Tarkkaavaisuuden kuormittajien hallinta helpottaa työikäisten muistin toimintaa, neuropsykologian erikoispsykologi Pekka Kuikka, Neuroarviot Oy