Kouvolan seudun Muisti ry

Materiaaleja ja linkkejä

Seuraavilta verkkosivuilta ja oppaista löydät tietoa muistisairauksista, niiden oireista, lääkityksestä, omaisten jaksamisesta, ryhmätoiminnasta, sosiaalietuuksista sekä monista muista asioista, jotka askarruttavat mieltä muistisairauden kohdatessa. Voit pyytää oppaita itsellesi sähköisenä osoitteesta toimisto@kouvolanseudunmuisti.fi

Tekemistä

 • Luonto lähelle. Opas luontokokemusten luomiseen muistisairaan kotona. Blomberg Outi ja Muurinen Heidi. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Tule hakemaan toimistolta itsellesi tulostettu opas tai pyydä sähköisenä versiona.
 • Muistipuisto
 • Minun tarinani -vihko
  • Elämänhistorian tunteminen on tärkeää muistisairaan kohtaamisessa. Minun tarinani -vihkoa voi muokata näköisekseen, poistaa turhia kysymyksiä tai lisätä valokuvia sivuille. Tule hakemaan toimistolta itsellesi tulostettu vihko tai pyydä sähköisenä versiona.

Kohtaamisesta

Aivoterveyttä

 • Työstä ja tarkkaavaisuudesta -opas paneutuu nykypäivän työelämässä meitä kaikkia koskettaviin kysymyksiin: Voiko monesta samanaikaisesta tehtävästä selvitä? Mitä ovat huomiokaapparit, ja miten niiden kanssa tulee toimeen? Miksi ajatus katkeaa, kun ruudulle ilmestyy sähköpostiviesti? Miten melu ja kuvahäly saadaan kuriin?
 • Kohti parempaa aivoterveyttä -opas on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tukea terveyttään ja rakentaa hyvinvointiaan. Työkirjassa on kymmenen eri aihealuetta, jotka liittyvät aivojen terveyden ylläpitämiseen. Aihealueet: Liikunta, Uni, Lepo, Ravinto, Kulttuuri ja taide, Painonhallinta, Päihteet, tupakka ja huumeet, Kipu ja lääkkeet, Aivojen vammat ja häiriöt, Mieliala, Sosiaaliset verkostot. Kukin aihealue alkaa kysymyksillä, jotka herättelevät pohtimaan omia elintapoja ja tarpeita niiden muuttamiseksi. Oppaassa on faktatietoa, tehtäviä ja pohdittavaa. Tule hakemaan toimistolta itsellesi painettu opas tai pyydä sähköisenä versiona.  (Opas on Voimavaralähtöiset terveyskeskustelut -projektin tuotos)

Tietoa

Tutkittua tietoa ja opinnäytetöitä

Luentojen materiaalia

Voit pyytää itsellesi  luentojen dioja sähköpostilla osoitteesta tiina.orava@kouvolanseudunmuisti.fi

Luentodiojen aiheet ja luennoitsijat

 • Aivoterveys - miten muistiin ja tiedonkäsittelyyn voi vaikuttaa, neurologisen kuntoutuksen apulaisprofessori Susanna Melkas, Helsingin yliopisto ja HYKS neurologian klinikka
 • TunteVa muistisairaan kohtaamisessa, Hillervo Pohjavirta, Tampereen Kaupunkilähetys ry
 • Muisti pettää, olisiko huollon aika? sairaanhoitaja  Paula Tommola, Kymenlaakson Muistiluotsi
 • Muistisairaus ja muutos - näkökulmia yksin asuvan ihmisen arkeen, YTT Elisa Virkola, Ikäinstituutti
 • Toteutuuko tahtoni tulevaisuudessa? Oikeudellisen ennakoinnin asiakirjat tulevaisuuden suunnittelun apuvälineinä, juridinen asiantuntija Anna Valkeajoki, Muistiliitto
 • Ympäristöön säilötty muisti tukee arjessa, dosentti Erja Rappe, Ikäinstituutti
 • Muisti ja musiikki, tohtori koulutettava Johanna Hasu
 • Vapaaehtoistyöstä hyötyä, hyvinvointia ja lisähehkua elämään, Liisa Reinman, Kansalaisareena ry
 • Edunvalvontavaltuutus ja edunvalvonta, henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa, Kaakkois-Suomen Maistraatti
 • Pysy pystyssä muistisairaanakin! Arjen ideoita kaatumisen ehkäisyyn! Ttm Anne Heikkilä, Kouvolan kaupunki
 • Muistisairauden vaikutukset perheen vuorovaikutussuhteisiin, pari- ja perhepsykoterapeutti Sanna Aavaluoma
 • Tietoinen läsnäolo stressin hallinnassa, Mindfulness työssä -ohjaaja Sanna Niemelä
 • Ajankohtaista muistisairauksista ja lääkkeistä, geriatri Sari Mäkelä
 • Terveyttä edistävää ruokaa aivoille, ravitsemusterapeutti Tarja Mänttäri, Kunnon Ruokaa
 • Muistin menestykseksi - taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia aivoterveyden edistäjänä, KT LTO Helena Malmivirta
 • Rintasyöpä ja sen ehkäisy, sairaanhoitaja Jaana Kolin, Kymenlaakson Syöpäyhdistys
 • Aivot ja ravitsemus - tärkeät rasvahapot ja vitamiinit, farmaseutti Lauri Laitinen
 • Askel arkiaktiivisuuteen, terveysliikunnan kehittäjä Janniina Riihelä, Kymenlaakson Liikunta ry
 • Stressi - mistä virtaa? Dosentti Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto
 • Tarkkaavaisuuden kuormittajien hallinta helpottaa työikäisten muistin toimintaa, neuropsykologian erikoispsykologi Pekka Kuikka, Neuroarviot Oy