Etelä-Karjalan Muisti ry

Asiantuntija- ja tukikeskus Etelä-Karjalan Muistiluotsi

Etelä-Karjalan Muistiluotsin palvelut

Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta

Asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsi tarjoaa muistisairaalle ja hänen läheiselleen henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa kaikissa muistiin ja muistisairauteen liittyvissä asioissa. Asiasi voi koskea esimerkiksi muistisairauden oireita tai etenemistä, oikeuksia, sosiaalietuuksia, apuvälineitä, omaa jaksamista, edunvalvontaa, kuntoutusta tai muuta mieltäsi vaivaavaa asiaa. Jos emme osaa auttaa, osaamme varmasti neuvoa, mistä saat avun juuri omaan tilanteeseesi.

Puhelinneuvonta

Maanantaisin klo 9–11 p. 040 587 2451

Vastaamme mahdollisuuksien mukaan myös muina aikoina tai voitte halutessanne jättää soittopyynnön vastaajaan. Otamme Teihin yhteyttä mahdollisimman pian. Puhelimitse voitte myös sopia ohjaus- ja neuvontakäynnin yhdistyksen toimistolle, jolloin voimme mm. hoitaa käytännön asioita yhdessä (hakulomakkeet ym.).

Ohjaukselliset kotikäynnit

Voitte pyytää yhdistyksen työntekijän kotiinne, jolloin voimme yhdessä käydä läpi tilannettanne. Tällöin tarvitsemme puhelimitse tiedon elämäntilanteestanne, jotta osaamme varata tarvittavat materiaalit mukaan käynnille. Kotikäynti on ilmainen, ja sen voi varata numerosta 040 587 2451.

Historiaa

Etelä-Karjalan Muistiluotsi käynnistyi vuoden 2007 alusta. Ensimmäinen toimintavuosi käytettiin hankkeen suunnitteluun, verkostoitumiseen ja alueen kunnista nousevien toiveiden ja tarpeiden kartoittamiseen. Syksyllä 2007 toteutettiin alueen muisti- ja dementiahoidon nykytilankartoitus, josta nousseita ajatuksia ja kehittämistarpeita lähdettiin vuonna 2008 viemään eteenpäin yhteistyössä alueen kuntien, yksityisten palveluntuottajien, sairaanhoitopiirin, oppilaitosten sekä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Työntekijöinä hankkeessa on tällä hetkellä kokoaikainen kehittämispäällikkö, kaksi muistiluotsityöntekijää, joista toinen Muisti-KaVeRi-hankkeen vetäjä sekä osa-aikainen toimistotyöntekijä.

Asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsin tavoitteena on ollut vakiinnuttaa yhdistyksen projekteissaan kehittämiä vertaistukeen ja vapaaehtoistoimintaan perustuvia toimintamuotoja. Muun muassa yhdistyksen VARI-projektissaan käynnistämien varhaisvaiheen sairastuneiden toiminnallisten vertaistukiryhmien ("aktiivikerhot") toimintaa pyritään laajentamaan ja saamaan osaksi kuntien hoitoketjuja. Keskus järjestää myös ennaltaehkäisevää tiedotustoimintaa alueen koko väestölle sekä ohjaa ja neuvoo muistihäiriöihin liittyvissä asioissa sekä palveluiden käytössä.

Uusia toimintamuotoja suunnitellaan ja käynnistetään nykytilakartoituksesta nousseiden tarpeiden mukaisesti. Erityisesti Muistiluotsin toiminnassa panostetaan dementoivan sairauden varhaisvaiheeseen tarjoamalla ensitietoa, vertaistukea ja sopeutumisvalmennusta. Kevään 2008 aikana käynnistyivät vertaistukiryhmät muistihäiriöisten omaisille Lappeenrannassa sekä Imatralla, myöhemmin myös muissa toimialueen kunnissa. Sopeutumisvalmennuksen markkinointi on aloitettu, ja sitä on tarkoitus järjestää asiakaslähtöisesti henkilökohtaisten kotikäyntien, ryhmätapaamisten sekä asiantuntijaluentojen muodossa. Lisäksi Etelä-Karjalan Muistiluotsi on aktiivisesti läsnä muisti- ja dementiahoidon kehittämistyössä yhdessä muiden toimijoiden kanssa antamalla asiantuntijuuttaan alueella toimiviin ja käynnistyviin muihin hankkeisiin sekä työryhmiin. Ammattilaisilta sekä sairastuneilta ja omaisilta tulevat toiveet ja ideat otetaan lämpimästi vastaan toiminnan suunnittelussa jatkossakin!