Etelä-Karjalan Muisti ry

Aivojumppaa Aktiiviryhmässä

Aktiiviryhmä on ohjattua ryhmätoimintaa muistin ongelmia tai muistihäiriöitä kokeville ja muistisairautta sairastaville henkilöille. Toiminnan tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen (fyysinen, psyykkinen ja kognitiivinen kuntoutus) sekä aktiivisen elämänotteen säilyminen elämänmuutoksista ja toimintakyvyn rajoitteista huolimatta. Tärkeää ovat yhdessä koetut elämykset ja iloiset hetket.

 

Toimintaan sisältyy keskustelua, visailua, pelejä, liikuntaa, muistelua, musiikkia sekä muuta aktiviteettia ryhmäläisten mielenkiinnon mukaan. Ryhmässä myös ulkoillaan, retkeillään ja tehdään tutustumismatkoja sekä osallistutaan kulttuuritapahtumiin, joten ryhmäläisten tulee vielä pystyä liikkumaan omatoimisesti ja itsenäisesti. Kerhopäivän aikana nautitaan päiväkahvit ja kahviraha 2€ kerätään ryhmän aikana.

 

Aktiiviryhmä kestää 3 tuntia välillä 12-15:00. Ryhmään toivotaan saavuttavan ajoissa. Muut menot toivotaan järjestettäväksi niin, että ryhmän toiminta ei keskeydy näiden kolmen tunnin aikana. Ryhmässä ollaan paikalla vain pakottavia poissaoloja lukuunottamatta. Keskeytymätön toiminta on tärkeää toiminnan tavoitteellisuuden, ryhmäytymisen ja keskittymisen kannalta. Matkapuhelimen käyttöä on vältettävä ryhmän aikana.

 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Emilia Nakari puh. 040 7283 352 tai emilia.nakari@ekmuisti.fi