Turvallisuusriskejä

Kuvituskuva: Kaksi naista huput päässä kävelevät rannalla ja nauravat.

Muistisairauteen liittyviä turvallisuusriskejä 

Muistisairas ihminen voi sairautensa eri vaiheissa kohdata erilaisia turvallisuusriskejä. Sairauden eteneminen on aina yksilöllistä, joten turvallisuustietopankin vinkeistäkin kannattaa hyödyntää juuri omaan tilanteeseen ja tarpeisiin soveltuvat.

Tämä lista auttaa valmistautumaan sairauden etenemiseen ja tuleviin toimintakyvyn muutoksiin sekä lisäämään kodin ja ympäristön turvallisuutta niin, että muistisairas ihminen pystyy elämään mahdollisimman itsenäistä elämää:

Lähimuistin vaikeudet

 • Tavarat, kuten avaimet ja silmälasit, joutuvat helposti hukkaan
 • Äsken puhuttu tai sovittu unohtuu, ja sairastuneen on vaikea toimia ohjeiden mukaisesti

Sanojen löytämisen vaikeus

 • Sairastunut saattaa tietää olevansa eksyksissä, mutta hänen voi olla vaikeaa kertoa, minne on menossa tai kenelle tutulle voisi soittaa
 • Kipu tuntuu, ympäristö pelottaa tai tarvitsisi ostaa matkalippu, mutta sanoja ei löydy

Vetäytyminen ja eristäytyminen sosiaalisista suhteista

 • Yksin asuminen ja yksinolo altistavat tapaturmille, eksymisille ja esimerkiksi peloista johtuvalle levottomuudelle

Itsenäisen selviytymisen vaikeudet

 • Oikeiden ja oikeaan aikaan otettujen lääkkeiden otto sekä säännöllinen ja riittävä ravinnonsaanti saattavat muodostua haasteeksi
 • Abstraktien asioiden, kuten rahankäytön, hahmottaminen vaikeutuu, mikä voi näyttäytyä esimerkiksi vastuuttomana rahankäyttönä

Ajan- ja paikantajun hämärtyminen

 • Muistisairas ihminen voi eksyä niin vieraassa kuin tutussakin ympäristössä sekä unohtaa mihin on menossa
 • Yön ja päivän erottaminen vaikeutuu, samoin vuodenaikojen tunnistaminen, mikä voi johtaa esimerkiksi liian kevyeen pukeutumiseen ulkoillessa

Hienomotoriikan vaikeutuminen

 • Lukkojen tai ruokapurkkien avaaminen, laitteiden käyttö ja esimerkiksi pukeutuminen vaikeutuvat

Hahmottamisen ongelmat

 • Esimerkiksi istuinta tai ovenkarmia voi olla hankalaa hahmottaa, jolloin sairastunut herkästi istahtaa sivuun tai törmää esineisiin
 • Lattiassa olevat sävyerot näyttäytyvät aukkoina, joiden yli ei uskalla astua, tai yölliset autonvalot tulipaloina

Uni- ja valverytmin häiriintyminen

 • Öisin valvoessa esiintyy herkemmin harhaluuloisuutta tai sekavuutta
 • Huonosti nukutut yöt lisäävät päiväaikaista väsymystä, mikä lisää kaatumisvaaraa ja muuta tapaturma-alttiutta

Kehon jäykistyminen ja liikuntakyvyn heikkeneminen ja hidastuminen

 • Liikkumisen vaikeudet saattavat johtaa kompastumisiin, liukastumisiin ja kaatumisiin
 • Tuolilta ja sängystä nouseminen vaikeutuu