Työikäisten kuntoutus- ja hoitopaikat

Työikäisenä etenevään muistisairauteen sairastuneiden ihmisten erityistilanne ei perustu niinkään sairauksiin itseensä tai hoidon ja kuntoutuksen periaatteisiin, vaan tarpeet ja toiveet kumpuavat elämäntilanteesta, jossa ihminen muistisairauteen sairastuu.

Sairastumisen aikaan perheessä voi olla pieniä lapsia ja työssäkäyvä puoliso. Samoin työikäisten elämäntilannetta värittävät usein hyvä fyysinen kunto, laajat sosiaaliset verkostot sekä tottuminen itsenäiseen elämään ja tietotekniikkaan arjessaan. Näiden asioiden huomioiminen luo lähtökohdat myös laadukkaan kuntoutuksen ja hoivan onnistumiselle.

Työikäisten unelmapaikka

Työikäisten unelmapaikka -lista on koottu työiässä muistisairauteen sairastuneiden ihmisten ja heidän läheistensä kanssa. Listaan tiivistyy heidän ajatuksensa hyvän kuntoutuksen ja hoidon elementeistä. Listaa tukee työikäisten muistisairaiden hyvän kuntoutuksen, hoivan ja hoidon järjestämisessä.

Työikäisten muistisairaiden unelmapaikassa...

 • ihmisen elämänhistoria, arvot ja yksilölliset tarpeet tunnetaan. 
 • omaa elämänkatsomusta kunnioitetaan ja se huomioidaan sekä arjessa että juhlassa.
 • jokainen ihminen nähdään oman olotilansa asiantuntijana.
 • osallistutaan oman kuntoutuksen suunnitteluun. 
 • kuntoutuminen ja omatoimisuuden säilyminen ovat ympäristön suunnittelun lähtökohta: esimerkiksi oleskelutilassa yksi nojatuoli on korvattu kuntoilulaitteella.
 • on mahdollisuus jatkaa omia harrastuksia ja toimia esimerkiksi vertaisohjaajana.
 • voi osallistua tapahtumiin ja harrastuksiin myös kuntoutus- ja hoivapaikan ulkopuolella, joko vertaisten tai esimerkiksi Muisti-KaVeRin kanssa.
 • ammattilaiset järjestävät toiminta- ja fysioterapiaa, kognitiivista harjoittelua sekä keskinäisen keskustelun mahdollistavaa pienryhmä- ja vertaistoimintaa.
 • huolehditaan riittävän levon toteutumisesta.
 • henkilökunta tuntee työikäisten muistisairauksien erityispiirteet, eri muistisairaudet sekä muistisairauksien eri vaiheiden kuntoutuksen ja hoidon elementit. 
 • ymmärrys kohtaamisen keinoista on tiedossa ja käytössä yksilöllisesti sovellettuna.
 • on kodikas tunnelma ja sinne palaa mielellään. 
 • on omaa yksityistä tilaa.
 • luodaan viihtyisyyttä tekstiileillä ja viherkasveilla.
 • on hahmottamista ja kulkemista helpottavat värikoodatut reitit.
 • on mahdollisuus käyttää tietotekniikkaa.
 • voi muuttaa omia aikataulujaan ja olla myös osallistumatta järjestettyyn toimintaan.
 • järjestetään yhteisiä kahvi- ja ruokailuhetkiä.
 • vertaisuuden kokemuksen syntyminen mahdollistetaan ohjaamalla saman henkiset ja samanlaisia arjen haasteita kokevat ihmiset yhteen.
 • on toimivat kulkuyhteydet omaa kulkemista ja läheisten vierailuja ajatellen.

Työikäisten yksiköt Suomessa

Toimintaa tarjoavat:

 • Hillerinkujan palveluasumisyksikkö (Hillerinkuja 5, 3.krs, 24100 Salo)
  • A-klinikkasäätiön ylläpitämä Hillerinkujan palveluasumisyksikkö tarjoaa tehostettua palveluasumista päihdemuistisairaille asiakkaille.
  • Yksikössä on kahdeksan pitkäaikaisen asumisen paikkaa ja kaksi paikkaa lyhytaikaishoitoa varten. Yksikkö ei ole täysin esteetön, joten asiakkaiden liikkuminen apuvälineillä tulisi olla lähes omatoimista.
  • Tutustu:
 • Hoivakartano 2 (Mäntyhovintie 2 A 1, 2. krs, 62370 Kauhava)
  • Hoivakartano on lähinnä muistisairaille henkilöille suunnattu tehostetun asumispalvelun toimipiste Etelä-Pohjanmaalla. Toimipiste sijaitsee Härmän Palvelukeskuksen alueella ja toimii tiiviissä yhteistyössä mielenterveyspalveluita tarjoavan Hoivakoti Hellan kanssa.
  • Hoivakartanossa alle 65 v. asukkaita on 12 (yhteensä 26 asukasta), toimipisteessä on myös työtoimintaa, jossa käy kuusi työikäistä henkilöä.
  • Tutustu:
 • Pellavakoti (Pellavantori 2B, 33100 Tampere)
  • Viola-kotiyhdistyksen ylläpitämä Pellavakoti on tehostetun palveluasumisen yksikkö, ryhmäkoti joka on erikoistunut muistisairaiden ihmisten hoitoon. Valtaosa asiakkaista on ikäihmisiä, mutta hoidettavana on ollut myös muutama työikäinen.
  • Tutustu:

Toimintaa käynnistävät:

 • Lampelan Palvelukoti (Ruhalantie 217, 85730 Tulppo (Haapajärvi))
  • Palvelukoti on pieni, 12 paikkainen palvelukoti idyllisessä maalaismaisemissa järven rannalla. Palvelukoti on tarjonnut tehostettua palveluasumista jo 25 vuoden ajan ja on lähtenyt muuttamaan suuntaa ikäihmisistä kohti työikäisenä muistisairauteen sairastuneita ihmisiä. Palvelukoti tarjoaa pitkäaikaista ja lyhytaikaista tehostettua asumispalvelua.
  • Tutustu: