Yhteiskuntamme tulee varautua kasvavaan palveluiden tarpeeseen

Kuvituskuva Muisti-lehti.jpg

Muistiliiton tavoitteena on muistiystävällinen yhteiskunta, jossa muistisairas ja hänen läheisensä elävät hyvää elämää ja saavat tarvitsemansa palvelut ja tuen. Muistiliitto puolustaa sairastuneiden ja läheisten oikeuksia ja tuo esiin heidän omaa ääntään. Haluamme myös edistää aivoterveyttä, jotta mahdollisimman harva sairastuisi.

Tänä keväänä oikeuksien puolustamiselle ja muistisairauksien esillä pitämiselle on jälleen erityinen tilaisuus, onhan vaalikevät. Huhtikuun ensimmäisenä sunnuntaina valitsemme kansanedustajat seuraavalle neljälle vuodelle.

Viime vuosien yhteiskunnallista keskustelua hallitsi ensin pitkään pandemia ja viimeisen vuoden aikana Ukrainan sota, turvallisuus ja kansainväliset suhteet. Turvallisuus merkitsee varautumista monella tavalla. Muistisairaiden palveluiden näkökulmasta edessä ovat todella tärkeät vuodet. Suomalainen yhteiskunta ikääntyy lähivuosina nopeasti ja muistisairauteen sairastuvien määrä lisääntyy, onhan ikä yksi riskitekijä. On välttämätöntä, että yhteiskuntamme varautuu kasvavaan palveluiden tarpeeseen. Myös muistisairaan läheiset tarvitsevat tukea sairastuneen rinnalla elämiseen ja uuteen tilanteeseen sopeutumiseen.

Vaalien jälkeen muodostetaan maalle hallitus ja laaditaan hallitusohjelma. Muistiliitto on asettanut hallitusohjelmalle kolme päätavoitetta. Vaadimme, että tuleva hallitus sitoutuu muistisairauksien riskitekijöiden ennaltaehkäisyyn, turvallisen asumisen varmistamiseen ja omaishoitajien tilanteen parantamiseen.

Suomea, suomalaista tutkimusta ja muistisairauksien hoito- ja palvelujärjestelmää arvostetaan maailmalla. On tärkeää, että ihmiset voivat edelleen luottaa siihen, että sairastuessaan he saavat apua – olipa sitten työikäinen tai ikääntynyt.

Meillä jokaisella on mahdollisuus osallistua vaalikeskusteluun. Ei tarvitse olla itse ehdokas tai mihinkään puolueeseen sitoutunut voidakseen vaikuttaa. Rohkaisen meitä jokaista puhumaan muistisairaiden ja heidän läheistensä oikeuksien ja palvelujen puolesta sekä muistisairauksia ennaltaehkäisevän työn tärkeydestä, vaikka omassa ystäväpiirissä. Keskustelu tutun ehdokkaan kanssa on merkityksellistä.

Myös ehdokkaat arvostavat heille tuttujen ihmisten mielipiteitä ja muodostavat osaltaan niistä kantaansa. Muistisairaus koskettaa vähintään miljoonaa ihmistä omasta tai läheisen näkökulmasta. Tämä on vahva joukko myös äänestäjinä!

Vuoden ensimmäinen Muisti-lehti ilmestyy Aivoviikon alla. Tänä vuonna Aivoviikolla korostuu erityisesti muistisairauksien ennaltaehkäisyn ja varhaisen tunnistamisen tärkeys. Voit lukea Muistiliiton hallitusohjelmatavoitteista
tarkemmin täältä
. Saamme myös kokeneen vaikuttajan vinkkejä vaikuttamiseen.

Valoisaa vaalikevättä ja hyvää Aivoviikkoa Sinulle!

Katariina Suomu
Toiminnanjohtaja 
Muistiliitto