Pääkirjoitus: Inhimillinen elämä

Muisti-lehti logo.jpg

Sota on sivistyksen loppu. Sodassa ei ole mitään kaunista ja sillä on kärsimyksen kasvot. Se on pahuutta, synkkien tekojen taistelukenttää.

Sota työntyy olohuoneisiin ja kännyköiden loputtomaan uutisvirtaan. Sitä katselevat niin lapset, nuoret, aikuiset kuin iäkkäät. Meillä jokaisella on vaikeuksia käsittää, mitä ja miksi näin tapahtuu. Maailman historia on täynnä suursotia ja pienempiä konflikteja, miksi toistamme yhä uudelleen samaa jatkumoa.

Sodan vastakohta on rauha, ihmisen oikeus inhimilliseen elämään. Meidän ajassamme tarvitsemme välittämistä, lähimmäisen rakkautta ja ystävyyttä. Vaikka emme voi juurikaan vaikuttaa kansainvälisiin katastrofeihin, voimme jokainen kysyä lähimmiltä, mitä heille kuuluu ja miten he voivat. Meidän aseemme ovat lisääntyvä huolenpito, heikoimmista huolehtiminen ja läsnä oleva yhteisöllisyys.

Myös Muistiliiton ja kaikkien meidän ydintehtävä on ihmisen kohtaaminen. Muistiliitto vaikuttaa kansallisesti ja kansainvälisesti edistäen muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin ja elämänlaadun edellytyksiä, mikä on kunniakas tehtävä. Toiminnan perustana on ihmisarvon, yksilöllisyyden ja erilaisuuden kunnioittaminen.

Samalla me kaikki olemme omien läheistemme, ystäviemme, työkavereiden ja harrastuspiiriemme loputon kehä, jossa ihmisen hyvyys ja kauneus on arkipäivän tekoja. Paljon sotaa suurempaa, jossa toivo on pelkoa vahvempi.
Meillä jokaisella on oma elämä ja sen merkityksellisyys. Lopulta voimme vain kantaa oman tonttimme niiden voimien mukaan, mitä meillä on. Kukaan meistä ei voi yksinään pelastaa maailmaa pahuudelta, vääryydeltä tai kärsimyksiltä. Mutta me voimme nähdä elämän värejä ja pysähtyä katselemaan sinistä taivasta. Voimme huomata, että kauneutta on yhä.

Voimme sanoa, että lopulta hyvä voittaa.

Pasi Kivisaari
Kansanedustaja
Muistiliiton hallituksen 2. varapuheenjohtaja