Pääkirjoitus: Aluevaalit ovat hyvinvointivaalit -vaikuta äänestämällä!

Muisti-lehti logo.jpg

Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lähtien. Hyvinvointialueiden vastuulla on toteuttaa sote-uudistuksen tavoitteet - turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. 

Odotukset palvelujen paranemiselle ovat suuret. Muistisairautta sairastavien näkökulmasta palveluketjun toimivuus riippuu tällä hetkellä asuinpaikasta. On alueita, joissa diagnoosin saaminen, palveluohjaus sekä yksilöllinen kuntoutus ja palvelut toteutuvat sujuvasti ja oikeaan aikaan. Toisilla alueilla taas tieto palveluista on pirstaleista ja esimerkiksi kontrollikäyntien välit venyvät turhan pitkiksi. Monin paikoin omaishoitajien ja läheisten hyvinvointia on varaa tukea nykyistä enemmän ja paremmin. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtäminen hyvinvointialueiden vastuulle on valtava työ, jossa yhdistetään henkilöstö, toimintatavat ja tietojärjestelmät sekä mietitään palveluiden käytännön järjestäminen ja tilat. Kokonaisuus tuskin on valmis tammikuussa 2023 mutta kehittämisen suunnan tulee olla selvä.

Ylintä päätösvaltaa alueella käyttää neljän vuoden välein valittava aluevaltuusto, joka hyväksyy hyvinvointialuestrategian. Strategiassa päätetään muun muassa palveluita koskevista linjauksista, tavoitteista sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista ja järjestöjen roolista hyvinvointialueen toiminnassa. 

Muistiliitto haluaa, että järjestöjen ohjaus, tuki ja neuvonta sekä vertais- ja vapaaehtoistoiminta nivoutuvat alueiden palvelukokonaisuuksiin. Kannustan kaikkia vaikuttamaan oman hyvinvointialueen tulevaisuuteen äänestämällä tammikuun vaaleissa! 

Rauhallista ja levollista joulunaikaa!

Katariina Suomu
Toiminnanjohtaja
Muistiliitto