Muisti 4/20 Inspiraatio

Pääkuva Muistiliitto

Hyvää mieltä vapaaehtoistoiminnasta

Teksti: Anne Leinonen

Salolainen Leena Välikangas on toiminut vapaaehtoisena avustajana jo vuosia. Uusia vapaaehtoistehtäviä on löytynyt myös oman muistiyhdistyksen kautta.

– Vapaaehtoisen avustajan tehtävät antavat hyvän mielen. Saan itsekin liikuntaa ja ulkoilua, kertoo Leena Välikangas.

Hän toimii Salossa vapaaehtoisena avustajana Avustajakeskuksen kautta. Avustajakeskus toimii Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Sen kautta välitetään esimerkiksi vapaaehtoisia avustajia vapaa-aikaan ja asiointeihin. Toimintaa hallinnoi Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry.

– Käyn ulkona avustettavien kanssa, olen kotona kaverina tai saattajana sairaalakäynneillä, Välikangas kertoo.

– Joskus käydään torilla kahvilla, jos avustettava haluaa.

Vapaaehtoisen avustajan tehtävät hän löysi tuttavan kautta useita vuosia sitten.

– Tuttavan mies oli halvaantunut. Kun rouva oli omilla asioillaan, olin miehen kanssa kotona, Välikangas kertoo.

Muistiyhdistys toivotti tervetulleeksi

Vapaaehtoistehtäviä Välikangas on jatkanut myös neljä vuotta sitten saadun muistisairausdiagnoosin jälkeen. Hän hakeutui tutkimuksiin, kun eteen tuli erilaisia sattumuksia eikä autolla ajo oikein onnistunut enää.

– Olin risteyksessä neljä vuotta kääntynyt samaan suuntaan ja aloin ihmetellä, että miksi en nyt tiedä, mihin pitäisi kääntyä.

Terveyskeskuksen kautta Välikangas pääsi muistitutkimuksiin nopeasti. Pian diagnoosin jälkeen hän lähti mukaan myös Salon Muistiyhdistyksen toimintaan.

– Mietin, että menen katsomaan, millaista toimintaa heillä on. Kauheasti jännitti ja pelotti, mutta täällä olikin mukavia ihmisiä, jotka toivottivat tervetulleeksi, Välikangas kertoo.

Uteliaisuus innosti mukaan

Muistiyhdistyksen kautta löytyi myös uusia vapaaehtoistehtäviä. Välikangas on mukana alueen Muistiaktiivit-ryhmässä ja kouluttautui juuri Muistiliiton kokemustoimijaksi.

– Uteliaisuus innosti mukaan kokemustoimijaksi, Välikangas nauraa.

Salon Muistiyhdistyksen muistiohjaaja Marika Lindholm toimii tarvittaessa tukena kokemustoimijan tehtävissä.

– Häneen saan aina turvautua, jos minulla tulee ongelmia. Vielä vähän jännittää mennä uuteen paikkaan puhumaan, mutta minulla on tuki ja turva vieressä, Välikangas kertoo.

Sekä Välikangas ja Lindholm toteavat, ettei muistisairaus ole este vapaaehtoisena toimimiselle.

– Se on kiinni omasta aktiivisuudesta ja jaksamisesta, Välikangas sanoo.

Vapaaehtoistoiminta sopii kaikille

Vapaaehtoistoiminnasta löytyy kaikille oman mielenkiinnon mukaiset tehtävät eikä muistisairaus estä vapaaehtoistoimijaksi lähtemistä.

Muistisairauteen sairastuneita toimii erilaisissa vapaaehtoistehtävissä muistiyhdistyksissä eri puolilla Suomea. Heidän osuutensa kaikista vapaaehtoistoimijoista on kuitenkin vielä melko pieni. Tätä on yritetty muuttaa Muistiliiton Iloa ja voimaa -vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeessa (2017–2020).

Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut tukea muistisairaiden ihmisten osallisuutta Muistiliiton vapaaehtoistoiminnassa.

– Tärkeää tavoitteen toteutumiseksi on ollut muistisairaiden vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksien näkyväksi tekeminen, kertoo hankkeen suunnittelija Emmaleena Niemi.

Kuten hankkeen nimikin kertoo, vapaaehtoistoiminnan tarkoitus on tuoda elämään iloa ja voimaa.

– Parhaimmillaan vapaaehtoistoimintaan osallistuminen vahvistaa tunnetta toimijuudesta ja osallisuudesta. Se tuo elämään uusia ihmisiä, joiden kanssa voi jakaa myös omia kokemuksia, Niemi sanoo.

Yhteys lähimpään muistiyhdistykseen

Mahdollisuuksia vapaaehtoisuuteen ovat parantaneet esimerkiksi Muistiaktiivit-ryhmät ja kokemustoimijakoulutus.

– Muistiaktiiveissa muistisairaat ja heidän läheisensä tekevät vaikuttamistyötä paikallisesti ja valtakunnallisesti. Kokemustoimijana sairastunut pääsee kertomaan oman kokemuksensa muistisairauksista esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, kertoo
Niemi.

Jos vapaaehtoistoiminta kiinnostaa, yhteyttä kannatta ottaa lähimpään muistiyhdistykseen tai Muistiluotsi-keskukseen.

– Muistivapaaehtoisena voit toimia monenlaisissa tehtävissä, joissa omat mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet pääsevät varmasti esiin, Niemi sanoo.

– Muistivapaaehtoisena voi esimerkiksi ohjata ryhmää tai auttaa tapahtuman järjestämisessä vaikkapa leipoen tapahtumaa varten, ohjelmaa järjestäen tai kävijöitä vastaanottaen.

Muistivapaaehtoinen saa paikallisen muistiyhdistyksen tuen toiminnalleen. Yhdistys tarjoaa perehdytyksen tehtäviin, ja vapaaehtoinen voi yhdessä yhdistyksen toimijoiden kanssa miettiä, mikä olisi juuri hänelle sopivin vapaaehtoistehtävä ja tapa toimia vapaaehtoisena.

– Oikeanlainen tuki on tärkeää kaikessa vapaaehtoistoiminnassa. Kun asioista puhutaan avoimesti ja tehdään yhdessä, muistisairas vapaaehtoistoimija voi jatkaa toimintaansa vielä pitkään
muistisairausdiagnoosin jälkeen, Niemi sanoo.