On aika nostaa esiin muistisairaiden ihmisten ja heidän perheidensä ääni

Kuvituskuva Muisti-lehti.jpg

Arvioiden mukaan etenevää muistisairautta sairastaa Suomessa yli 200 000 ihmistä. Todennäköisesti sairastuneiden määrä on todellisuudessa tätä isompi, sillä tarkkaa määrää emme tiedä. Muistisairaudet koskettavat joka tapauksessa päivittäin ainakin puolta miljoonaa suomalaista joko sairastuneen tai läheisen roolissa. 

Muistisairaudet, niiden ehkäisy ja sairauden kanssa eläminen ovat vähitellen alkaneet saada enenevässä määrin huomiota. Sekä nykyiseen hallitusohjelmaan että kansalliseen Ikäohjelmaan on kirjattu, joskin aika vähäisessä määrin, muistisairauksiin liittyviä tavoitteita. Käytännön toimet muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin parantamiseksi ovat edelleen kuitenkin puutteellisia, ja sairastuneiden ja heidän läheistensä ääni jää kuulematta.

Keväällä edessä ovat eduskuntavaalit, mikä tarjoaa jälleen mahdollisuuden nostaa meille tärkeät teemat laajempaan keskusteluun. Muistiliitto on valmistellut eduskuntavaaliohjelman, jossa on kolme selkää kärkiteemaa.

Ensinnäkin haluamme, että muistisairauksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen investoidaan. Toiseksi haluamme, että muistisairaille ihmisille turvataan turvallinen asuminen, ja mikäli turvallisuus ei kotona enää toteudu, on hoivakotipaikka oltava saatavilla. Kolmanneksi haluamme, että omaishoitajien arvokasta työtä tuetaan ja heidän asemaansa parannetaan. Yllä mainitut vaalitavoitteet ja niiden yksityiskohdat esitellään tarkemmin tässä lehdessä.

Vaikuttamistyö on meidän kaikkien asia. Kannustamme jäsenyhdistyksiämme osallistumaan keskusteluun omilla alueillaan. Lisäksi kannustan meistä jokaista haastamaan ihmisten pariin jalkautuvia eduskuntavaaliehdokkaita. Tietääkö ehdokas, että muistisairaiden ihmisten määrä kasvaa tulevaisuudessa erittäin voimakkaasti? Tietääkö ehdokas, että aivoterveyden edistämisellä voidaan mahdollisesti vähentää muistisairauksien määrää tulevaisuudessa jopa 40%? Osaako ehdokas käyttää muistisairauden kanssa elävistä ihmisistä termejä ja ilmaisuja, jotka eivät loukkaa sairastuneita? Miten ehdokas aikoo edistää muistisairaan ihmisen mahdollisuuksia olla täysivaltainen yhteiskuntamme jäsen? Miten ehdokas aikoo toimia, jotta tulevaisuudessa omaishoitajien arvokasta työtä tuetaan ja hyvinvoinnista huolehditaan?

Ikääntyvässä Suomessa on nyt muistiystävällisen yhteiskunnan rakentamisen aika. Tehdään tämäkin yhdessä.

Jenni Kulmala
Muistiliiton hallituksen puheenjohtaja