Äänikirjat avaavat uuden maailman lukemiseen

Muisti-lehti logo.jpg

Äänikirjojen kautta kirjat ovat myös kaikkien heidän saatavilla, joilla on näkemisen vaikeuksia ja haasteita lukemisessa. Mikkeliläiselle Marketta Evolalle äänikirjat mahdollistivat paluun hänelle tärkeän harrastuksen pariin. 

Varsinkin tietokirjat ovat aina olleet tärkeitä Marketta Evolalle. Näkökyvyn heikkenemisen takia lukeminen ei kuitenkaan enää onnistu samalla tavalla kuin aiemmin.

– Näkökykyni lähti heikkenemään niin pahasti, että en pysty enää lukemaan pitkää aikaa. Siksi jätin kirjojen lukemisen, hän kertoo.

Mikkelin Seudun Muistiyhdistyksen Kiikarissa aivoterveys -hankkeen kautta Evola kuuli Celian äänikirjoista. Saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntija Celia tarjoaa mahdollisuuden äänikirjojen kuunteluun kaikille, joilla on näkemisen vaikeuksia ja haasteita kirjojen lukemisessa.

Evola ei ollut aiemmin kuunnellut äänikirjoja, ja ystävien kehuista huolimatta ajatus niistä tuntui aluksi vieraalta. Hän päätti kuitenkin lähteä kokeilemaan, miltä uudenlainen lukukokemus tuntuisi.

MONELLA IKÄÄNTYNEELLÄ NÄKEMINEN VAIKEUTUU

Kiikarissa aivoterveys -hankkeen tavoitteena on edistää näkövammaisten henkilöiden aivoterveyttä. Näkövammaisten muistioireiden varhainen tunnistaminen ja tarvittavan tuen saanti muistiasioissa on erityisesti hankkeen kiikarissa.

Hankkeessa on kerrottu äänikirjoista ja Celia-kirjaston palveluista myös muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen. Koska kirjaston käyttäjiksi pääsevät kaikki, joille tavallisen tekstin lukeminen on vaikeaa, voivat sen palveluja hyödyntää myös muistisairaat ja ikääntyneet, joilla näkökyky on heikentynyt.

– Olemme antaneet muistisairaiden perheisiin kuukaudeksi lainaan tablettitietokoneen, johon on ladattu heidän toiveidensa mukaan muutama äänikirja. Jos he kiinnostuvat ja hyötyvät äänikirjojen kuuntelusta, heille haetaan käyttäjätunnukset Celian äänikirjapalveluun, kertoo hanketyöntekijä Helvi Janhunen.

Suomessa on lähes 173 000 näköongelmaista henkilöä. Pääosin he ovat ikääntyneitä. Kun silmän oma linssi ikääntymisen myötä jäykistyy, sumenee ja kellastuu, näöntarkkuuden säätely eri etäisyyksille vaikeutuu. Lisäksi näkemiseen tarvittavaa valoa on oltava huomattavasti enemmän kuin
nuorena.

– Näön heikentymistä ei välttämättä heti huomaa. Jos esimerkiksi lukeminen
aiheuttaa silmien väsymistä tai jopa päänsärkyä, on syytä varata aika optikolle tai silmälääkärille, Janhunen sanoo.

– Tärkeintä on kartoittaa tilanne ja saada selvyys, onko näkö korjattavissa silmälaseilla vai aiheutuvatko näköongelmat silmäsairaudesta.

KUUNTELUA PUHELIMELLA

Marketta Evola aloitti äänikirjoihin tutustumisen omassa kirjastossa, josta hänelle haettiin käyttäjätunnukset Celian äänikirjapalveluun. Samalla hänelle kerrottiin perusteet äänikirjojen lainauksesta ja kuuntelusta.

– Oli tärkeää, että oli joku auttamassa, hän kertoo.

Evola kuuntelee äänikirjoja puhelimella.

– Kun näkö heikentyy, laitteiden käyttäminen ei ole enää niin helppoa. Minulla on uusi älypuhelin, ja joudun opettelemaan sen käyttöä, hän kertoo.

– Rutiinit tulevat varmasti pikkuhiljaa, mutta aikansa siihen menee.

ERILAINEN KOKEMUS KIRJASTA RIIPPUEN

Evola aloitti Celia-kirjaston käyttäjänä kuuntelemalla kaksi täysin erilaista kirjaa, tietokirjan ja dekkarin. Hän yllättyi, miten erilainen kuuntelukokemus oli kirjan lajityylistä riippuen.

– Ensimmäinen kuunneltu kirja kertoi sukututkimuksesta, se oli erittäin mielenkiintoisesti kirjoitettu.

Kirja oli pitkä, mutta sitä oli nautinto kuunnella, Evola kertoo.

– Sitten kokeilin kuunnella dekkaria ja siinähän joutui aivot ihan koville. Oli paljon henkilöitä, hän sanoo.

– Tykkään dekkareista ja haluan miettiä itse, kuka voisi olla syyllinen. Kuunnellessa se oli paljon vaikeampaa.

Hän kertoo, että visuaaliselle ihmiselle äänikirja on erilainen kokemus kuin perinteinen kirja.

– Kun kuuntelen musiikkia, aivot alkavat soittamaan musiikkia ja eläydyn siihen. Samalla tavalla kuunnellessa aivot alkavat soittamaan kirjaa. Se antaa aivoille haasteita uudella tavalla, Evola kertoo.

Evola aikoo jatkaa Celian äänikirjapalvelun käyttäjänä ja on jo katsellut, mitä kaikkea kirjavalikoimasta löytyy.

– Valikoima riittää varmasti minulle, hän sanoo. – Erityisesti minua kiinnostaa solujen kehitys ja avaruus.

CELian valikoimissa 50 000 kirjaa

Celian kirjavalikoimassa on kirjallisuutta äänikirjoina, pistekirjoina ja muodossa, joka yhdistää ääntä, kuvaa ja tekstiä.

– Lainatuimpia ovat äänikirjat, joiden lainaus ja kuuntelu tapahtuu nykyään pääosin verkon kautta, kertoo Celian tiedottaja Pirjo Nironen.

Tarjolla on laajasti erilaista kirjallisuutta, niin dekkareita, viihderomaaneja, klassikoita, muistelmia, luonto-, erä- kuin matkakirjojakin. Myös selkokielisiä kirjoja löytyy.

Toiminnan alussa 1900-luvun taitteessa kirjaston kohderyhmää olivat sokeat jaheikkonäköiset, joille oli tarjolla pistekirjoja. Toiminnasta vastasi tuolloin Kirjoja Sokeille -yhdistys. Ensimmäiset äänikirjat tehtiin sodassa näkönsä menettäneitä varten.

CELIAN KIRJOILLA 80 000 KÄYTTÄJÄÄ

Vuonna 1978 kirjasto siirtyi valtion alaisuuteen ja palveluiden käyttöoikeus laajeni koskemaan kaikkia lukemisesteisiä.

– Palveluiden käyttöoikeus on henkilöillä, joilla on jokin lukemista vaikeuttava vamma, pitkäaikaissairaus tai muu näihin verrattava syy, Nironen kertoo.

Käyttöön oikeuttaa esimerkiksi heikentynyt näkö, lukivaikeus ja muut op-
pimisvaikeudet, afasia, lihassairaus tai reuma. Myös muistisairaus oikeuttaa
palveluiden käyttöön. Asiakkaita Celian palvelujen piirissä on tällä hetkellä runsas 80 000.

– Näköön liittyvä syy on palvelun käytön perusteena pienenevällä joukol-
la, arviolta viidesosalla. Huomattavalla osalla käyttäjistä käytön perusteena on lukivaikeus tai muu oppimisvaikeus, sanoo Nironen.

Celian äänikirjojen käyttäjäksi voi liittyä kirjastossa.

– Celian äänikirjapalvelu on maanlaajuinen ja siihen voi rekisteröityä lähes jo-
kaisella paikkakunnalla, kertoo Nironen.

Celian äänikirjoja voivat käyttää lukemisesteiset henkilöt myös yhteisös-
sä, kuten hoivakodeissa.

– Edellytyksenä on, että hoivakoti tai muu yhteisö liittyy Celian yhteisöasi-
akkaaksi ja välittää lainaamiaan kirjoja asiakkaidensa käyttöön.

Kirjoittaja: Anne Leinonen