Muistiliitto 35 vuotta

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Muistiliitto perustettiin Alzheimer-keskusliittona toukokuussa 1988.  Liiton taustalla on vuotta aiemmin perustettu Helsingin Alzheimer-yhdistys, josta keskusliitto erotettiin valtakunnalliseksi kattojärjestöksi.

Nyt 35-vuotias liitto toimii kattojärjestönä 42 paikalliselle muistiyhdistykselle. Vuosiin mahtuu paljon toimintaa ja erilaisia merkkipaaluja.  

1989
Ensimmäinen muistisairaille tarkoitettu kodinomainen hoivakoti perustettiin Helsinkiin. Hoivakodin ideologiassa painottui yhteisöllisyys.

1993
Ensimmäinen suomalainen opas muistisairauksista julkaistiin.

1996
Ensimmäinen Hyvän hoidon kriteeristö julkaistiin. Hyvän hoidon kriteeristö on työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin. Se ohjaa muistityön ammattilaisia muistisairaan ihmisen toiveet ja tarpeet huomioivaan hoivaan, kuntoutukseen ja hoitoon. Uudistettu neljäs painos julkaistiin 2016.

2002
Ensimmäinen hanke työikäisille muistisairaille alkoi. Suomessa on arviolta noin 7 000 työikäisenä sairastunutta. He tarvitsevat juuri heille kohdistettua tukea ja apua.

2004
Vertaislinja aloitti toimintansa. Tukipuhelin tarjoaa kuuntelevan korvan omaishoitajien arjen tilanteisiin. Nykyisin puhelin on avoinna kuutena iltana viikossa. Puheluihin vastaavat kokeneet ja koulutetut omaishoitajat.

2006
Valtakunnallinen Muistiluotsikoordinaatio käynnistyi. Muistiluotsit ovat Muistiliiton jäsenyhdistysten ylläpitämiä maakunnallisia asiantuntija- ja tukikeskuksia, jotka tarjoavat apua ja tukea muistisairaille ja heidän läheisilleen. Nykyisin Muistiluotsit muodostavat koko maan kattavan verkoston toimien 18 maakunnassa.

2008
Alzheimer-keskusliitto muutti nimensä Muistiliitoksi.

2013
Muistiaktiivit perustettiin. Tämän muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja omaisten asiantuntijaryhmän tehtävänä on kommentoida ja tuoda esiin näkemyksiä Muistiliiton toiminnasta ja kiinnittää huomiota ja ottaa kantaa muistisairaiden ihmisten ja läheisten kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin.

2016
Muistineuvo-tukipuhelin aloitti toimintansa. Tukipuhelin tarjoaa muistisairauksiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Puhelimessa vastaavat maakunnalliset Muistiluotsi-asiantuntija- ja tukikeskusten muistialan ammattilaiset.