Ympäristö elämän loppuvaiheessa

Pääkuva Muistiliitto

Ympäristö elämän loppuvaiheessa

15.5.2018

Iäkkään elämän viime vaiheissa on tärkeää kiinnittää huomiota sekä hoivaan että ympäristöön – niin kotona kuin esimerkiksi saattohoitokodissakin.

Ympäristö vaikuttaa ihmiseen välillisesti ja välittömästi. Jokainen tulkitsee ympäristöään sekä tiedon että tunteiden pohjalta.

Ihmiseen heijastuvat ympäristön selkeys, puhtaus ja toimivuus. Näihin vaikuttavat tietysti monet fyysiset ominaisuudet, kuten mitoitus, muodot, materiaalit ja sisustus. Suurten salien laitosmaisuus on huono vaihtoehto. Pintamateriaalien valinta on osa hyvää ympäristön huoltoa.

Ihminen haluaa olla omissa oloissaan, mutta tarvittaessa nähdä muita ja osallistua vuorovaikutukseen. Ympäristön miellyttävyyteen vaikuttavat valaistus, ilmastointi, lämpö ja äänet, joiden tulisi olla yksilöllisesti muunneltavissa.

Myös valot ja valaistus ovat ympäristön laatuun vaikuttavia vahvoja tekijöitä. Niiden avulla vuorokausirytmi selkiytyy. Suomalaisille yhteys luontoon on tärkeä, ja siksi näköala ulos ikkunasta luontoon on vahva elämyksellinen elementti. Auringonvalo on mittava mielialatekijä, sillä se säätelee stressiä  ja tyytyväisyyttä elämään.

Ihmisen aistien monipuolinen hyödyntämien on tärkeää. Näön, kuulon, hajun ja maun välityksellä koemme maailmaa – ja näin tekee myös kuoleva ihminen. Aistien kautta myös vuorokausi voi rytmittyä selkeäksi: Ruoka tuoksuu, ulkoilma raikastaa, kauniit esineet tuovat turvallisuutta, sopivat värit rauhoittavat, luonnon muuntuvuus inspiroi samoin kuin taide-elämykset.

Musiikkia voidaan käyttää rauhoittamiseen tai elämyksellisyyteen, taulut luovat mahdollisuuksia luovuuden ja luontonäkymä mielen matkaan luonnossa. Sen sijaan melu taas kuormittaa, voi heikentää kykyä ymmärtää asioita sekä pitkään jatkuvana synnyttää stressiä.

Oman rauhansa tuovat myös ympäristön tuttuus ja turvallisuus.

Kirjoittaja:

Pirkko Lahti
Muistiliiton liittovaltuuston ent. puheenjohtaja
pirlahti@gmail.com


Tämä teksti on vierasblogi, jonka sisältö vastaa kirjoittajan omaa näkemystä käsiteltävästä aiheesta. Kirjoitus ei välttämättä edusta Muistiliitto ry:n virallista kantaa.