Vapaaehtoiset muistiyhdistykset rakentamassa muistiystävällistä Suomea

Pääkuva Muistiliitto

Vapaaehtoiset muistiyhdistykset rakentavat muistiystävällistä Suomea  

15.9.2020

Suomalaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä on kaikkiaan jäseninä 1,3 miljoonaa suomalaista. Alan järjestöissä toimii vapaaehtoisina vuodessa noin 500 000 ihmistä, ja heidän panoksensa vastaa 21 000 henkilötyövuotta. Vapaaehtoistyön arvo on Suomessa arviolta 3 miljardia euroa, ja siihen sijoitettu euro tuottaa itsensä jopa kuusinkertaisena takaisin. 

 

Muistiyhdistykset ympäri Suomen ovat osaltaan luomassa osallisuuden paikkoja, ja kuten Muistiliiton yhdistystoiminnan oppaassa todetaan, on osallisuus yksi merkittävä ihmisen hyvinvoinnin edellytys. Muiden samanhenkisten ihmisten kanssa kokoontuminen harrastuksen, itsensä kehittämisen, edunvalvonnan, muun aatteen tai vapaaehtoistoiminnan merkeissä on monelle tärkeä osa elämää ja osallisuutta. Tästä ihmisten itsensä organisoimasta yhteistoiminnasta voidaan käyttää nimeä kansalaistoiminta, kansalaisyhteiskunta tai kolmas sektori. Toiminnassa mukana olevilla voi olla monia motiiveja: yksi harrastaa, toinen muuttaa maailmaa, kolmas etsii ystäviä, joku taistelee omaisensa hyvän hoidon puolesta, tai haluaa vain auttaa lähimmäistä.  

 

Muistiliitto jäsenyhdistyksineen toimii kattavasti koko Suomen alueella. Muistiliiton 43 jäsenyhdistyksestä lähes puolet eli 21 yhdistystä toimii vapaaehtoistoimin. Vapaaehtoisyhdistysten toiminta on siis tärkeä osa koko Muistiliiton toimintaa, ja näemme vapaaehtoistoimijoiden työn kultaakin kalliimpana. Yhdistyksen hallitukset tekevät merkityksellistä työtä hallinnollisella mandaatilla. Llisäksi on iso joukko toimijoita, jotka mahdollistavat mielekästä ja monipuolista toimintaa niin muistisairaille kuin heidän läheisilleen. Muistiliitto tarjoaa vapaaehtoisesti toimiville yhdistyksille tukea hallitus- ja yhdistystoimintaan koulutuksin ja tarpeen mukaan. Tämä tuki on vaarassa, jos järjestöjen rahoitusta leikataan.  

 

Eri puolilla Suomea kokoonnutaan lähes viikoittain kahvikupin ja mukavan yhteisen tekemisen äärelle. Nämä kokoontumiset voivat olla osallistujan terveyden ja hyvinvoinnin kannalta oleellisia.  Pienillä resursseilla toimiville vapaaehtoisyhdistyksille yhteistyö muiden yhdistysten ja tahojen kanssa on erittäin tärkeää, ja esimerkiksi kuntien sekä seurakuntien tarjoamat ilmaiset tilat voivat olla elinehto toiminnalle. Vapaaehtoisyhdistykset omalta osaltaan ovat rakentamassa muistiystävällistä Suomea tuomalla muistiasiaa näkyväksi omalla paikkakunnallaan paikallisina asiantuntijoina. 

 

Haluamme kiittää toimijoitamme, jotka ovat tänä poikkeuksellisenakin aikana mahdollistaneet monipuolista toimintaa muistisairaiden ja heidän läheistensä iloksi. Digiloikka on ollut melkoinen, ja myös perinteisempiin menetelmiin on turvauduttu. Yhdistykset ovat lähellä perheitä ja tuntevat heidän tarpeensa. Olette osoittaneet paineensietokykyä, luovuutta ja vilpitöntä halua edistää kohderyhmämme asiaa. 

 

Kirjoittajat:

Taina Laakso (opintovapaalla)
asiantuntija, järjestötyö (Pohjois-Suomi)
puh. 09 6226 2060, 044 727 7402
taina.laakso@muistiliitto.fi

Outi Ronkainen
asiantuntija
puh. 09 6226 2027, 044 7277 403
outi.ronkainen@muistiliitto.fi
Muistisope -hanke ja Attendo-yhteistyö