Teknologiasta tukea kotona asumiseen

Pääkuva Muistiliitto

Teknologiasta tukea kotona asumiseen

14.11.2016

Valtaosalle meistä oma koti on yksi elämän tärkeimmistä paikoista, ellei se kaikkein tärkein. Koti edustaa elämän kiintopistettä, sitä tuttua ja turvallista ympäristöä, jossa arkea on mukava ja helppo pyörittää. Mutta entäs sitten, kun etenevä muistisairaus alkaa tuoda haasteita arjessa selviämiseen?

Haasteet voivat ilmetä arjen pienissä ja suurissa askareissa; esimerkiksi siinä, että muistetaan sammuttaa liesi ruoanlaiton jälkeen tai muistetaan ottaa lääkkeet ajallaan. Muistetaan, onko aamu vai ilta – aika nousta ylös vai mennä nukkumaan. Tai muistetaan ylipäätään, miten sinne kotiin palataan. Vaikka moni muistisairas kohtaa arjessaan erilaisia haasteita, oma koti on silti tärkeä ja siellä halutaan asua mahdollisimman pitkään.

Erilaiset teknologiat voivat tarjota ratkaisuja arjen ongelmiin: on olemassa lukuisia apuvälineitä ja ratkaisuja, joiden avulla kotona asuvan muistisairaan ihmisen arkea voidaan helpottaa. Näistä esimerkiksi lääkeautomaatti muistuttaa, kun on aika ottaa lääkkeet. Vuorokausikalenteri kertoo, onko päivä vai yö. Liesivahti muistuttaa päälle jääneestä liedestä. Ovihälytin ilmoittaa, jos asukas on lähtenyt yöaikaan ulos. GPS-paikantimen avulla voidaan internetsovelluksen kautta tarkistaa henkilön sijainti, ja turvarannekkeella asiakas voi itse hälyttää apua tarvitessaan. On myös olemassa erilaisia senioreille suunnattuja videopuhelinratkaisuja yhteydenpitoon ystävien ja sukulaisten kanssa. 

On kuitenkin tärkeää muistaa, että teknologia apuvälineenä on silti vain yksi osa kokonaisratkaisua: sillä ei voi korvata perheen ja muun ympäristön tarjoamaa tukea ja läheisyyttä. Parhaimmillaan teknologiaratkaisut kuitenkin voivat yhdessä näiden kanssa tukea muistisairaan ihmisen kokonaisvaltaista kotona pärjäämistä.

Kuten kaikessa muussakin, myös teknologioiden kohdalla olemme kaikki yksilöitä. Siinä missä tietty ratkaisu saattaa palvella yhtä käyttäjää erinomaisesti, se ei välttämättä sovellu toiselle. Tämän vuoksi on tärkeää tutustua erilaisiin vaihtoehtoihin, testata niitä rauhassa ja harkita tilannekohtaisesti tuotteen soveltuvuutta. Teknologioihin on hyvä tutustua jo muistisairauden alkuvaiheessa, jotta laitteiden käyttöön ehtii totutella rauhassa. Muistisairauden edettyä pidemmälle uusien teknologioiden käyttöä voi olla haastavaa oppia. Tietoa teknologiaratkaisuista voi tiedustella muun muassa oman kunnan kotihoidosta tai esimerkiksi Muistiliitosta ja paikallisista muistiyhdistyksistä.

Myös meiltä Etelä-Pohjanmaan terveysteknologian kehittämiskeskus EPTEK ry:stä voi tiedustella lisää aiheesta, autamme mielellämme. Syyskuussa 2016 Seinäjoelle avattu ja tiloissamme toimiva Telelääketieteen keskus esittelee kodinomaisessa ympäristössä eri yritysten tarjoamia kotona asumista tukevia teknologiaratkaisuja. Keskuksen kautta saa muun muassa lisätietoa saatavilla olevista ratkaisuista sekä apua yksilöllisten tilannearvioiden tekemiseen ja soveltuvien ratkaisujen etsintään. Paikan päälle tutustumaan voi tulla sopimalla ajankohdasta etukäteen puhelimitse (p. 050 574 7262) tai sähköpostitse (seinajoki@nordictelemedicinecenter.eu).

Kirjoittaja:

projektipäällikkö Minna Luhtanen
Etelä-Pohjanmaan terveysteknologian kehittämiskeskus EPTEK ry
p. 050 382 3093

Minna_Luhtanen.JPG

Tämä teksti on vierasblogi, jonka sisältö vastaa kirjoittajan omaa näkemystä käsiteltävästä aiheesta. Kirjoitus ei välttämättä edusta Muistiliitto ry:n virallista kantaa.