Suurista laivoista

3.10.2014

Kun tarvitaan muutosta, penätään rahaa: lisää resursseja, lisää hoitajia, lisää tukea. Ei käy kieltäminen, rahalla toki saa paljon hyvää. Mutta tarvitaan myös muuta.

Elämme ikääntymisen ja muistisairauksien kentällä erittäin muutosrikasta ja jännittävää aikaa. Muistiliittokin on ollut mukana seuraamassa, kommentoimassa ja toteuttamassa mm. kansallista muistiohjelmaavanhuspalvelulakia, tulevaa itsemääräämisoikeuslakiaomaishoidon kehittämisohjelmaa ja laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi.

Lakimuutosten ja suositusten tarkoituksena ei suinkaan ole keikauttaa kelkkaa hetkessä ylösalaisin. Pysytäänpä siis realiteeteissa.

Lakien ja kehittämisohjelmien avulla katsotaan pitkälle eteenpäin: lain toimeenpano-ohjelmassa määritellään tulevien muutosten aikataulu, sillä kaikki ei valitettavasti tapahdu yhdessä yössä. Kuten monet suuret laivat kääntyvät hitaasti, myös palvelujärjestelmän kehittämistoimet vaativat aikaa – jopa vuosia – sekä tutkimusta, rakenteellisia muutoksia ja koulutusta.

Jotta lailla turvatut oikeudet pystyttäisiin takaamaan, tarvitaan päättäjiltä viisautta sekä rahaa ja resursseja.

Mutta tarvitaan myös asennetta. Tarvitaan kannustavia ja esimerkillisiä esimiehiä jokaiseen muistisairaiden parissa toimivaan yksikköön ohjaamaan alaisiaan yhä parempaan kohtaamiseen, kuntoutumisen tukemiseen, hoitoon ja hoivaan. Tarvitaan jokaista meistä – välittämään.

Esimerkiksi itsemääräämisoikeuslaissa määritellyt toimenpiteet muistisairaiden ihmisten tueksi eivät toteudu ainoastaan hyvillä kuntapoliittisilla ratkaisuilla tai oivallisilla rakentamisen ratkaisuilla – vaikka niitäkin todella tarvitaan. Jos muistisairaan ihmisen yhdenvertaiset ihmisoikeudet eivät ole sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisilla yksinä vahvimmista arjen työtä ohjaavista arvoista, eivät nämä oikeudet sairastuneilla toteudu hyvistä rakenteista huolimatta.

Meidän täytyy kuunnella, kuulla ja välittää. Sitä eivät päättäjät voi puolestamme tehdä eikä sitä rahakaan ratkaise.

Mitä Sinä haluat tulevaisuudelta? Toivomme, että tulet mukaan kääntämään laivoja kanssamme!

Kirjoittaja:

Heidi Härmä
Muistiliiton ent. viestintäkoordinaattori
heidi.harma@gmail.com

Heidi.jpg