Saattohoito ja odotusvaihe

6.4.2018

Kuolemaa edeltää jakso sairauksia ja voimien heikkenemistä. Saattohoidoksi kutsutaan kuolemaa edeltävää vaihetta, sitä, jolloin jo tiedetään, ettei enää ole tehtävissä mitään sairastuneen avuksi. Jäljellä on niin sanottu palliatiivinen jakso, jolloin tavoitellaan mahdollisimman hyvää elämää ennen kuolemaa.

Usein sairastunut ihminen onkin jo tuossa vaiheessa antanut periksi. Hän on uupunut sairauteen. Tätä vaihetta ei koskaan kutsuta saattohoidoksi, vaikka itse asiassa kyseessä on yhtä lailla odotusvaihe. Odotetaan, milloin se viimeinen hetki tulee.

Tähän vaiheeseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Ikääntyneen kohdalla tulisi taata mahdollisimman hyvää elämää ennen kuolemaa.

Saattohoidossa lähdön hetki voi olla lyhyt tai se voi pitkittyä. Näin on normaalissa vanhenemisessakin. Lähdön hetkellä läsnä oleminen helpottaa omaista. Itse kehotan jäljelle jääviä puhumaan kuolleelle ikään kuin tämä olisi paikalla. Se helpottaa. Voi tilittää ajatuksiaan ja selvittää omia tunteitaan.

Ehkä se helpottaa kuolevaakin, kun joku pitää kädestä kiinni ja ikään kuin saattaa yli rajan.

Kirjoittaja:

Pirkko Lahti
Muistiliiton liittovaltuuston ent. puheenjohtaja
pirlahti@gmail.com


Tämä teksti on vierasblogi, jonka sisältö vastaa kirjoittajan omaa näkemystä käsiteltävästä aiheesta. Kirjoitus ei välttämättä edusta Muistiliitto ry:n virallista kantaa.