Ratkaiseeko hinta vai laatu?

Pääkuva Muistiliitto

Ratkaiseeko hinta vai laatu?

31.3.2015

Hankintalainsäädäntö on uudistumassa. Tavoitteet ovat hyviä: hallitulla hankintamenettelyllä halutaan muun muassa turvata varojen järkevä ja vaikuttava käyttö. Vaarana kuitenkin on, että kilpailutusmenettelyssä hinta jyrää laadun.

Kilpailutuksen ja palveluntarjoajien vaihtumisen myötä tapahtuvat pakkomuutot sekä yksilöllisen tarpeiden huomiotta jääminen eivät vastaa käsitystä ihmisarvoisesta elämästä. Muistisairaiden etujärjestönä olemme huolissamme juuri näistä pakkomuutoista, ja tämän on kannanotossaan äskettäin nostanut esiin myös ETENE, valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan neuvottelukunta.

Muistisairaat ihmiset ovat erityisen herkkiä muutoksille, ja kotiympäristön vaihtuminen voi olla tuhoisaa toimintakyvyn ja elämänlaadun näkökulmasta. Palveluissa ei saa unohtaa myöskään pariskuntien mahdollisuutta asua yhdessä eriävistä palveluntarpeista, sairauksista ja vammoista huolimatta. Kilpailuttaminen ei saa ajaa hyvän ja omannäköisen elämän edelle.

Vaakakupissa hinnan lisäksi laatu

Hoidon ja hoivan palveluehdot sekä takuu hoidon tasosta ja sisällöstä on nostettava entistä painokkaammin esiin. Kilpailutuksen voittaneen palveluntarjoajan on taattava palvelun taso siten, kun se on luvattu sopimusta tehtäessä.

Pelkkä hinta ei siis saa ratkaista, vaan myös laadun tulee merkitä – ja laadusta päättävät palveluntarjoajien lisäksi palveluja käyttävät itse. Muistisairaalla ihmisellä on oikeus ilmaista toiveensa palvelujen suhteen ja osallistua omaa arkea koskevaan päätöksentekoon. Kun hoitoa ja hoivaa tarvitsee, sen on tuettava yksilöllistä arkea ja turvallista elämää ilman turhia rajoituksia ja kaltoinkohtelua.

Muistiliitto vaatii, että muistisairaiden ihmisten loppuelämän ratkaisuja tehdään yhdessä hänen ja hänen läheistensä kanssa. Hoitotahdolla on muistisairailla ihmisillä ja meillä kaikilla mahdollista ilmaista toiveemme. Kehotammekin kaikkia täyttämään lomakkeen yhdessä läheisten kanssa jo tänään!

Kirjoittajat:

Heidi Härmä
viestintäkoordinaattori, Muisti-lehden toimitussihteeri
puh. 09 6226 2015, 044 727 8715
heidi.harma@muistiliitto.fi
Muistiliiton yleisviestintä, verkkoviestintä ja sosiaalinen media, järjestön sisäinen viestintä.