Omaishoitajan ehdotuksia sote-päättäjille

14.2.2018

Minulla on muutamia konkreettista ehdotuksia, ja tarjoankin näitä Helsingin sote-päättäjille edelleen jalostettaviksi.

  1. Otetaan alusta alkaen yhteinen sote-tiimi muistisairaan ja omaisen tueksi. Näin vältetään kahden eri lähestymistavan erilaisuus, ja myös ammattilaiset voivat konkreettisesti ymmärtää sote-integraation merkityksen. Ihminen, myös muistisairas ja hänen omaisensa, on kokonaisvaltainen olento, ja alusta alkaen ja erityisesti sairauden vaikeutuessa tarvitaan kovaa osaamista ja moniammatillisuutta.
  2. Arvioidaan alusta alkaen myös omainen – tuleva omaishoitaja – ja ennakoidaan jaksamisen tukeminen, ja mieluummin yli- kuin alimitoitetaan se.
  3. Siirrytään jäykästä palveluvalikosta ja palveluihin oikeuttavien kriteeristöjen (kuten kotihoidon käyntimäärät) teknisestä seuraamisesta oikeasti tapaus- ja tilannekohtaiseen arviointiin ja uniikin asiakkaan (sekä muistisairas että omaishoitaja) kuulemiseen ja mukaanottoon suunnittelemaan ja räätälöimään tarvittava tuki ja palvelut.
  4. Turvataan ja kannustetaan laadukkaaseen lyhytaikaishoitoon hakeutumista: paikkoja riittävästi, rauhallinen oma huone, omankielinen palvelu – myös kesäaikaan.
  5. Luodaan palvelurakenteeseen päivätoiminnan ja lyhytaikaishoidon välimuodoksi muistisairaiden päivähoitomalli, jossa omaishoitaja ottaa vastuun viikonlopuista ja illoista ja öistä, jotka ovat kustannuksiltaan muistisairaan hoidon arvokkain osa.
  6. Perustetaan monikielinen palveluyksikkö. Kun muistisairaus etenee, monikieliset ihmiset menettävät vähitellen opittuja kielitaitojaan, mutta monikielinen ympäristö voisi tarjota tukeaan. Helsingistä löytyy monikulttuurista työvoimaa, tässä on oiva paikka hyödyntää sitä. Ilmoittaudun heti mukaan vapaaehtoisena kehittämään ajatusta. Omaishoitajanna en varmaankaan pääse paikan päälle, mutta tehdään se yhdessä verkkoympäristössä.

Kirjoittaja:

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti ilman nimeä

______________________

Tämä teksti on vierasblogi, jonka sisältö vastaa kirjoittajan omaa näkemystä käsiteltävästä aiheesta. Kirjoitus ei välttämättä edusta Muistiliitto ry:n virallista kantaa.