Olethan kirjannut hoitotahtosi?

22.8.2017

Oletko koskaan miettinyt tilannetta, jossa et itse pystyisi syystä tai toisesta kertomaan tai ilmaisemaan, miten toivoisit tulevasi hoidetuksi? Moni on asiaa itsekseen pohtinut, mutta ei välttämättä ole asiasta kenellekään kertonut, saati kirjannut toivomuksiaan ylös. Vaikka syytä olisi.

Ajatellaanpa tilannetta, jossa henkilö joutuu vakavan onnettomuuden seurauksena hoidettavaksi ja ei enää kykene itse ottamaan kantaa omaa hoitoaan koskeviin asioihin. Omaiset, läheiset ja perheenjäsenet usein kyllä tietävät elämänarvoista ja tavoista, ehkä tahdosta ja toivomuksistakin, mutta tietävätkö he sittenkään riittävästi? Entä jos asiat eivät ole koskaan olleet esillä? Ja joskus voi olla myös tilanteita, että omaisten ja läheisten näkemykset asiasta ovat ristiriitaisia itse asianosaisen kanssa. Kenen ääntä silloin kuullaan?

Muistiliiton Hoitotahtoni-lomakkeeseen tutustuminen on hyvä tapa pohtia omaa tahtoaan ja toivomuksiaan. Pelkkä pohtiminen ei kuitenkaan riitä, vaan hoitotahto on hyvä myös kirjata ylös, ja se tulee tallentaa omiin potilasasiakirjoihin. Suullinen hoitotahtokin on riittävä, mutta sekin tulisi olla potilasasiakirjoihin kirjattuna.

Erilaisia jo valmiiksi tehtyjä hoitotahdon ilmaisuja löytyy myös esimerkiksi Terveyskirjastosta, jossa useat lääkärit ovat julkaisseet omia hoitotahojaan. Myös Muistiliiton nettisivuilta löytyy mallitäyttö Hoitotahtoni-lomakkeesta (ks. linkit alla).

Usein kuulen, että hoitotahtohan on vain vanhojen ja esimerkiksi muistisairauteen sairastuneiden ihmisten asiakirja, mutta niin se ei ole. Valitettavasti myös nuoremmat ihmiset voivat joutua vaikkapa onnettomuuteen tai sairastua vakavasti, ja silloin hoitotahtoon kirjatut asiat helpottaisivat kaikkia osapuolia erilaisissa hoitoon liittyvissä kysymyksissä tilanteessa, jossa asianosaiselta ihmiseltä ei voida enää asiaa kysyä.

Sekä ihmiselle itselleen että läheisille tulee usein helpottunut olo siitä, että on voinut kirjoittaa ylös itselleen merkitykselliset, tärkeät, omaa ja omannäköistä elämää ja elämän loppuvaihettakin koskevat asiat ja toiveet ylös. Se, jos mikä, vahvistaa myös tunnetta siitä, että on voinut itse olla varautumassa ja vaikuttamassa tulevaisuuteensa myös sellaisessa tilanteessa, jolloin ei pysty itseään ilmaisemaan. Kirjaamalla hoitotahtonsa ihminen lisäksi vahvistaa itsemääräämisoikeutensa kunnioittamista, myös vakavasti sairastuneena tai vammautuneena.

Hoitotahto-lomakkeessa on eroteltuna A-osa, johon kirjataan hoitotahdon sitovat asiat, ja B-osa, jossa puolestaan voi esittää toivomuksiaan hoitoa ja hoivaa koskien.

Muistiliitto on uusinut Hoitotahtoni-lomakkeen ja toivoo, että mahdollisimman moni ottaisi sen käyttöönsä.

Joko sinä olet kirjannut hoitotahtosi?

Lisätietoja:

Kirjoittaja: