Muistisairaiden ja läheisten oma järjestö

Pääkuva Muistiliitto

Muistisairaiden ja läheisten oma järjestö

18.1.2016

Muistiliiton uusi strategiakausi on käynnistynyt. Haluamme korostaa ihmisarvon ja inhimillisyyden merkityksestä muutosten keskellä ja vahvistaa sairaiden ja heidän läheistensä roolia asiakkaana ja kokemuksellisena asiantuntijana päätöksenteossa. Muistiliitto sitoutuu edistämään muistisairaiden ja läheisten arvokkuutta ja itsemääräämisoikeutta.

Olemme nostaneet työmme tavoitteiksi monia tärkeitä asioita, mutta yhdeksi kaikkein merkityksellisimmistä koemme muistisairaiden ja heidän läheistensä osallisuuden ja toimijuuden.

Mitä osallisuus ja toimijuus sitten tarkoittavat? Sille on toki olemassa monenlaisia määrittelyitä, mutta haluan avata niitä käytännön esimerkkien kautta. Osallistuminen ja toimiminen toteutuvat, kun

  • muistisairas ihminen kohdataan arvostavasti ja hänellä on oikeus omannäköiseen elämään sekä itsemääräämisoikeus turvataan ennakoiden,
  • yhteiskuntaamme ja ympäristöämme rakennetaan esteettömäksi niin, että huomioidaan myös tiedonkäsittelyn vaikeudet, kuten muisti- ja hahmotusvaikeudet,
  • muistisairas henkilö voi edelleen osallistua aktiivisesti ja kokea olonsa hyväksytyksi työssä, harrastuksissaan ja sosiaalisissa piireissään,
  • muistisairas ja hänen läheisensä kokevat muistijärjestömme olevan heille merkityksellinen yhteisö, jossa toimiessaan he saavat iloa ja hyötyä.

On tärkeää, että muistisairaalla on omien toiveidensa ja voimavarojensa mukaan osallistua ja toimia lähiyhteisössä ja yhdistyksessä, sosiaalisessa piirissä, jatkaa työssä, harrastuksissa ja luottamustoimissa. Meillä on oivallisia esimerkkejä tällaisesta toiminnasta.

Me Muistiliitossa teemme työtä, jotta Suomesta rakentuu nykyistä muistiystävällisempi. Toimintamme lähtökohtana on ajatus, etteivät muistin ongelmat vie ihmisarvoa tai -oikeuksia, vaan muistisairaat ihmiset ovat yhdenvertaisia kansalaisia.

Muistiliiton strategia 2017–2020

Työtämme vuoteen 2020 asti luotsaava visiomme on: Muistiliitto, muistisairaiden ja läheisten oma järjestö, on vahva, vaikuttava ja välittävä muistiystävällisen Suomen rakentaja.

Muistiystävällistä Suomea rakennamme muun muassa Muisti17-kuntavaalikampanjassamme sekä monissa pienissä ja suurissa toimenpiteissä seuraavan neljän vuoden ajan. Tätä tietämme viitoittaa myös kansallinen muistiohjelma (STM 2012).

Strategiaamme voit tutustua verkkosivuillamme.

Kirjoittaja: