Muistisairaan Petrin aktiivinen elämänote

4.12.2017

Yleinen käsitys on, että muistisairaus vie toimintakyvyn sekä elämän hyvät asiat. Olen itse sitä ajatusta vastaan, ja omalla toiminnallani olen osoittanut sen täysin tai ainakin jokseenkin vääräksi.

Sairauden myötä on toki tullut huonojakin asioita elämään, mutten päästä niitä valtaan. Työelämästä luopumisen jälkeen hakeuduin mukaan paikallisen muistiyhdistyksen toimintaan. Siellä huomattiin kykyni sekä aktiivisuuteni, ja sitä kautta tulin valituksi Muistiliiton muistiaktiiviksi. Heidän kauttaan olen päässyt mukaan toimintaan muistisairauksien yleisen kuvan muuttamiseksi.

Saimme vaimoni kanssa myös kokemustoimijuuskoulutuksen, ja sitä olemme pystyneet hyvin hyödyntämään. Olemme käyneet puhumassa monilla eri areenoilla. Se on antanut hyvin paljon sekä meille että kuulijoille.

Olen myös tyytyväinen, että tulin valituksi Alzheimer Europen sairastuneiden työryhmän (EWGPWD) jäseneksi. Pystyn siellä toimimaan vaimoni avustuksella eurooppalaisten muistisairaiden sekä heidän läheistensä hyväksi sekä osallistumaan erilaisiin hankkeisiin. Yhdessä lisäämme kansainvälisesti tietoisuutta muistisairaudesta ja sen kanssa elämisestä sekä jaamme tietoa monista eri asioista yhteiskunnalle. On hyvä, että meitä sairastuneita aidosti kuunnellaan.

Jos en olisi avannut sairastumiseni jälkeen oman muistiyhdistykseni ovea sekä saanut ja ottanut vastaan sen myötä tullutta toimintaa, en voisi niin hyvin kuin nyt.

Omalla aktiivisuudellani sekä positiivisella elämänasenteellani voin elää ihan hyvää elämää muistisairauden kanssa. Olen avoin enkä häpeä sairautta. Näin poistamme sitä yleistä stigmaa. Näkymättömyydellä sekä hiljaisuudella eivät asiat taatusti muutu!

Lisätietoja:

Kirjoittaja:

Muistiaktiivi, kokemusasiantuntija, kokemuskouluttaja Petri Lampinen
otsa-ohimolohkorappeuman diagnoosi vuonna 2015

Petri_Lampinen.jpg