Muistiliitto –Hyvän elämän edistämisen yhteisö

Kuvituskuva: Nainen halaa vanhempaa naista ulkona.

Olen saanut alkaneen vuoden alusta suuren kunnian, jonka otan kovin kiitollisena vastaan. Saan olla puheenjohtajana järjestössä, jonka toiminnan ydin on ihmisarvon sekä perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Muistiliiton tehtävänä on edistää erityisesti muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä oikeuksien toteutumista. Muistiliiton strategiaan kirjatut toimintaa ohjaavat arvot ovat luotettavuus, inhimillisyys, tavoitteellisuus, yhteisöllisyys, osallisuus, edelläkävijyys sekä innostuneisuus. Seison näiden arvojen takana sataprosenttisesti.

Näen Muistiliiton tiiviinä yhteisönä, johon kuuluvat liitto sekä sen 42 jäsenyhdistystä, kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot, muistisairaat ihmiset ja heidän läheisensä sekä myös muut aivoterveydestä ja muistiasioista kiinnostuneet. Me kaikki yhdessä voimme edistää Muistiliiton arvojen toteutumista yhteiskunnassa ja vaikuttaa siihen, että Suomi olisi hyvä paikka elää myös silloin, kun itse tai läheisemme sairastuu etenevään muistisairauteen. Muistisairaudet kun kuitenkin koskettavat suurinta osaa meistä jollakin tavalla jossakin elämämme vaiheessa.

Itse katson ikääntymistä ja muistisairauksia monesta roolista käsin. Ikääntymisen tutkijana pyrin löytämään koko ajan lisää ratkaisuja siihen, miten muistisairaiden ja kaikkien iäkkäiden ihmisten hyvää elämää voitaisiin entisestään edistää. Asiantuntijana haluan olla mukana kehittämässä valtakunnallisia ja alueellisia hoitopolkuja ja entistä vaikuttavampia palveluja. Opettajana haluan viedä viestiä muistisairauksista ja ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämisestä tuleville terveystieteiden ammattilaisille. Järjestötoimijana haluan vaikuttaa siihen, että kuulemme muistisairaiden ja heidän läheistensä oman äänen ja otamme kaikki mukaan.

Olen kohdannut muistisairauden myös läheisen roolista, kun isoäitini sairastui Alzheimerin tautiin 90-luvulla. Lukiolaiselle sairaus oli tuolloin vaikeasti ymmärrettävä ja hämmennystä herättävä. En varmasti osannut silloin toimia joka tilanteessa oikein ja kohdata oikealla tavalla. Nyt tiedän enemmän ja ehkä osaisin toimia paremmin.

Muistiliiton puheenjohtajana koen tehtäväkseni innostaa ja kannustaa. Tuen Muistiliittoa ja sen jäsenjärjestöjä tärkeässä ja merkityksellisessä työssä. Toivon asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden puhuvan aivoterveyden edistämisen tärkeydestä ja muistisairaan ihmisen hyvän elämän edistämisestä. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kannustan vahvistamaan osaamistaan muistisairauksista ja aivojen hyvinvoinnista. Muistisairauteen sairastuneita rohkaisen elämään omannäköistä elämää meidän kaikkien avulla ja tuella, sekä läheisten toivon hakevan tukea ja apua erilaisiin arjessa eteen tuleviin haasteisiin.

Toivoisin, että tämän päivän Suomessa kenenkään ei tarvitsisi enää hävetä tai piilotella elämää muistisairauden kanssa, vaan suhtautuminen olisi yhtä luontevaa kuin mihin tahansa muuhunkin kansansairauteemme.

Muistiliitto ja sen jäsenjärjestöt haluavat Suomesta paikan, jossa kaikilla on hyvä olla, sairauksista ja mahdollisista toimintakyvyn rajoituksista huolimatta. Toiveeni on, että tehdään tätä yhdessä, innostutaan ja onnistutaan. Itselleni tämä on sydämenasia.

Kirjoittaja:
Jenni Kulmala
Muistiliiton puheenjohtaja